Читалищата в Пирдоп и Душанци ще бъдат напълно обновени

Във връзка с реализацията на проекта за ремонт на двете читалища в Пирдоп и Душанци, и предстоящото отчитане на проекта за екопътеката в Боровата гора потърсихме информация от инж. Стоил Карагьозов – директор на дирекция ТСУ в община Пирдоп.

 

– Г-н Карагьозов през месец юни в общината стартира проект за ремонт на читалищата в Пирдоп и Душанци. Какви ремонти дейности са включени в него?

 

– Проектът „Подобряване условията на живот в населените места на община Пирдоп, чрез подобряване на местната публична инфраструктура” се изпълнява по договор за отпускане на финансова помощ  №23/321/01490 от 19.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, сключен между Община Пирдоп и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. Проектът е за ремонтиране на читалище „Напредък 1869” – Пирдоп и читалище „Светлина 1910” – Душанци.

remont-chitalishtedushanci

Ремонтът основно обхваща въвеждането на енергоспестяващи мерки в двете читалище. Предвижда се подмяна на покривите и покривните елементи, дограмата, електро и отоплителната инсталация, саниране на фасадите. В проекта е заложено и частична подмяна на оборудването и обзавеждането в читалищата – ще бъдат  подменени посетителските столовете в салоните, ще се ремонтират озвучителната и осветителната инсталация и ще бъдат ремонтирани и оборудвани репетиционните зали, ще бъдат подменени чигите и завесите на сцените. Оказа се, че сцената в Пирдоп е в добро състояние и ще се наложи само да бъде обработена с пожароустойчив лак, а сцената в Душанци ще бъде цялостно подменена.

remontchitpirdop-1

Посетителските места ще бъдат намалени от 5 до 10%, за да се спазят изискванията за увеличаване на разстоянието между редовете, които ни бяха предписани от органите на пожарна безопасност.

Фирмата изпълнител на строителството е консорциум „Пирдоп 2014”, а фирмата изпълнител на доставките и оборудването е „Динакорд” ЕООД.

 

– На каква стойност е проектът?

– Общата стойност на проекта е 2 095 000 лв. От тях за ремонта на читалището в Душанци се предвиждат 551 000 лв., а за читалището в Пирдоп – 1 126 000 лв. Оборудването и обзавеждането на пирдопското читалище ще бъде на стойност приблизително 142 000 лв., а на читалището в Душанци – 85 000 лв. Оставащите средства са за съпътстващи дейности по проекта, като проектиране, консултантски услуги за кандидатстване, строителен надзор, авторки надзор, визуализация на проекта.

 

– Какви са сроковете за изпълнение на проекта?

– По предварителни разчети проектът трябваше да се изпълни за 6 месеца, но предвид късното подписване на анексите за строителство от ДФ „Земеделие”, срокът за изпълнение е 3 месеца. Строително-монтажните дейности трябва да приключат до 15 септември.

Благодарение на опита, който имаме с реализирането на проектите за водния цикъл в Душанци, градската градина и екопътеките, ще успеем да влезем в сроковете. Работи се на удължено работно време, без прекъсване и в събота и неделя, работи се с повече хора, които предварително бяха заявени от изпълнителите. Всичко е разчетено така, че между 15 и 20 август да се даде възможност за работа  на хората, които ще монтират оборудването и обзавеждането. След като си изпълнят техните задължения, на 15 септември очакваме да подпишем акт 15 за завършване на строително-монтажните работи. Кратките срокове няма да попречат за качественото изпълнение на проекта.

 

– Договорът между община Пирдоп и ДФ „Земеделие” е подписан през 2013 г. Какво забави реализацията на проекта?

– Забавянето на проекта бе от страна на ДФ „Земеделие”, които имаха административни проблеми. Едно одобряване на процедурите по избор на изпълнител принципно отнема 1 месец, но в случая се проточи в продължение на 1 година. Общината бе подала исканията за верифициране на избраните изпълнители през юли миналата година, а през ноември бяха подадени последните две процедури за верифициране и одобрение. Реално последното съгласувателно писмо от фонда дойде на 18 юни 2015 г. С него ни уведомяват, че е одобрена една от процедурите, която бе проведена през 2013 г.

 

– В общината бяха изпълнени два проекта за изграждане на екопътеки. Те бяха съпътствани от множество проверки от страна на ДФ „Земеделие”. Ще бъдат ли окончателно разплатени двата проекта?

– Редицата проверки на екопътеката южно от града бяха по сигнали, след като проектът бе внесен за окончателно отчитане. Имаше четири проверки на място и още толкова по документи. В последната проверка дори се използва и разрушителен метод, като на пет места бе разрушена екопътека, с цел да се констатира с какви материали е направена. Всички тези проверки са отразени в протоколи и каквото се искаше допълнително, като становища на проектанти, строителен надзор е изпратено във фонда в уговорения срок – до 30 юни. Очакваме тяхната реакция.

Има проблем с изработката на мостовете, които трябва да се монтират над деретата, през които минава екопътеката северно от града. Другите елементи за поставяне – барбекюта, беседки, пейки, кошчета, перголите, указателните табели, са доставени. Те ще бъдат поставени когато ни бъдат доставени и мостовете, за да не работим на парче и за да може да поставим всичко наведнъж.

 

– Работи ли се по други европроекти в община Пирдоп?

– За момента по европейски програми изпълняваме и проект за изграждане на пожароизвестителна кула. Нейното изграждане върви безпроблемно, като крайният срок за изпълнението на проекта е 15 август.

 

– С какви проекти общината има готовност да кандидатства през новия програмен период?

– Имаме готовност да кандидатстваме с проект за асфалтиране на улиците в с. Душанци. В първоначалния проект бяхме заложили за асфалтиране и подмяна на тротоарите на 6 улици, но сега сме обхванали цялото село.

Добави коментар