Четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН и Община Мирково подписаха споразумение за реализация на социално значими проекти

Подкрепата е в рамките на Благотворителна програма „Българските добродетели“

На официална церемония на 18 ноември в Община Мирково беше подписано рамково споразумение с четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН за реализиране и подкрепа на важни за местното население проекти. Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД осигуряват финансиране и подпомагане на проектите по Благотворителна програма „Българските добродетели“, създадена през 2018 г. по идея на проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД.

На церемонията подписи под рамковото споразумение положиха кметът на община Мирково г-жа Цветанка Йотина, изпълнителният директор на Геотехмин ООД г-н Доминик Хамерс и инж. Драгомир Драганов – изпълнителен директор на Елаците-Мед АД. На събитието присъстваха и временно изпълняващата длъжността председател на ОбС г-жа Мария Цветкова, зам.-кметът на община Мирково г-н Велко Лисев и г-жа Цвета Попова – секретар на общината.

По проектите за 2020 г., които се осъществяват в рамките на програма „Българските добродетели“, са осигурени средства от Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД за закупуване на сметосъбираща машина за нуждите на община Мирково. Други приоритетни проекти за тази година е подмяната на уличното осветление в село Бенковски и изготвянето на проект за рекултивация на сметището в Смолско. Трите проекта са определени от общината като изключително важни за подобряване на качеството на живот на местното население. Рамковото споразумение за подкрепа на общината е със срок 2020-2023 г. и през този период община Мирково ще разчита на подкрепа по програмата „Българските добродетели“.

В качеството си на домакин на събитието по подписване на споразумението, кметът г-жа Цветанка Йотина подчерта традиционно доброто сътрудничество с Група ГЕОТЕХМИН и Елаците-Мед, които винаги са се отзовавали на предложенията на общината за реализиране на важни за обществото каузи. „С подписването на този договор влизаме в нова фаза в партньорството ни“– каза г-жа Йотина и отбеляза, че избраните проекти показват грижата нe само за с. Мирково, но и за подобряването на инфраструктурата в по-малките населени места в общината.

Г-н Доминик Хамерс поздрави присъстващите на събитието за подписването на споразумението. „В обстановката на пандемия и несигурното развитие на икономиката това споразумение ще ни позволи заедно да подпомогнем развитието на благородни проекти в общината в следващите три години. Поставихме началото на няколко проекта и предстои да договорим други социално значими проекти за  следващите години“ – допълни той.

Приветствие към присъстващите направи и изпълнителният директор на „Елаците-Мед“ инж. Драгомир Драганов. Той подчерта значението на проектите в рамките на програмата „Българските добродетели“, по които е постигнато съгласие за осигуряване на финансиране, и изрази увереност, че сътрудничеството, което е свързано с развитието на община Мирково, ще продължи. Реализацията на проектите, включени в програма „Българските добродетели“, е израз на последователната социално-отговорна политика на Група ГЕОТЕХМИН, насочена към подобряване на качеството на живот на хората и устойчивото развитие на местните общности. В рамковото споразумение, основателите на програмата, отчитат възможните дългосрочни проявления на кризата вследствие на пандемията от коронавирус COVID-19 в страната, желаят да подпомагат населението на общините и общинските власти в районите, в които осъществяват основната си икономическа дейност.