Форум „Двустранен диалог“ – Послания и перспективи

klyster-forumdvustranendialog-1

Само с общите усилия на всички – местна власт, институции, бизнес, общественост, може да се изгради бъдещето на региона. Образованието, повишаването на професионалната квалификация са основните инструменти за развитието и създаването на заетост на младите хора в Средногорието.

Това са част от основните послания, около които се обединиха участниците във форума „Двустранен диалог“, организиран от Индустриален клъстер Средногорие в изпълнение на проект „ДИАЛОЗИ (диалог–индустрия – активни – лобиране – общини – заетост – инициативи): ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДИ ЖЕНИ В РЕГИОНИ С ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ” по програма „Еразъм +“.

Събитието се проведе на 20 Октомври, в комплекс „20 Април“ в гр. Копривщица и е част  от поредица форуми, които през 2016 г. се организират в различни общини от Средногорието, на които се съпоставя „дневния ред“ на заинтересованите страни – младежите от региона на Средногорието в частност – жените, с „дневния ред“ на местните и централни политики по въпросите на повишаване благосъстоянието на младежите.

Николай Минков, изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие, обърна специално внимание, че общините от Средногорието „трябва да вървят заедно“ и да работят съвместно  за общото развитие на региона. Превръщането на даденостите на региона в добра перспектива и необходимостта един вид да се деконцентрират  икономически дейности от столицата в по-малките населени места бяха сред акцентите в изказването на изпълнителния директор. Образованието може да се превърне в продукт на региона, не само да се обучават местни кадри, но и да се развие като по-широк бизнес модел.

В изказванията си младежите изразиха силното си желание да останат и да се развиват в региона, но все още няма достатъчно алтернативи за професионална реализация, особено на младите жени, част от които са принудени да се изолират единствено в грижа за семейството. Повишаването на капацитета с усвояването на нови знания и умения, включването на нови модели на обучение, насочени повече към практиката, вдъхновението и мотивацията за това всеки един от нас да се развива, идеи за предприемачески инициативи в региона са част от предложенията, които учениците от Средногорието представиха.

Генчо Герданов, кмет на община Копривщица, акцентира върху възможностите за по-ефективно използване на даденостите и ресурсите на населените места за развитие на нови бизнес инициативи.

Пенчо Геров, кмет на община Чавдар, изтъкна необходимостта да се обединят усилията и възможностите на всички: бизнес, общини, цялата общественост, за да се намерят общи възможности за осигуряване на бъдеще на Средногорието. Г-н Геров предложи да се направи допитване до младите хора относно техните идеи за професионално развитие и изследване на местните човешките ресурси.

Ангел Геров, кмет на община Пирдоп, обърна специално внимание на продължаващото разминаване между нуждите на бизнеса от специалисти с определена квалификация и реалната квалификация на търсещите работа.

Христо Андреев, ръководител на Регионалния инспекторат по образованието – София област, изтъкна, че  новите промени в законодателството в областта на образованието дават възможност на по-широк кръг заинтересовани страна, в т.ч. и местната власт, да участват във формирането на специалности в учебните заведения.

Гергана Висариева, Ръководител технически обучения Аурубис България, акцентира върху необходимостта от кадри с тясно специализирани компетенции, които са необходими на индустрията.

Станислава Станева, секретар на община Стрелча и Петя Гандурова, Бюро по труда, гр. Панагюрище, обърнаха внимание на програмите за заетост, които се изпълняват и на предизвикателството повече млади хора да бъдат привлечени към тях.

В диалога взеха участие:  младежи от региона на Средногорието; представители на общините Копривщица, Чавдар, Пирдоп, Етрополе, Златица, Стрелча, Регионалния инспекторат по образование – София област,  Агенция по заетостта чрез регионалната си дирекция в гр. Панагюрище и образователни институции от региона, на бизнеса: Аурубис България, Асарел Медет, Елаците Мед,  медии.

Добави коментар