Училището дава възможност за добра реализация на учениците ни

• Инж. Ненка Рашева – директор на ПГМЕ – Пирдоп, пред в. Камбана

– Г-жо Рашева, как завърши учебната 2015 – 2016 г. за ПГМЕ – Пирдоп?

– Все още ни предстои анализ на резултати от изминалата учебната година, но на финала й мога да кажа, че тя бе успешна. Най-важното събитие през 2016 бе 55-годишнината на училището, която отбелязахме подобаващо. По време на учебния процес участвахме в различни проекти –  проект УСПЕХ, който е за извънкласни дейности, както и в проект за ученически практики.

Изпълняваме и два проекта по програма Еразъм+. Единият от тях е за сертификация качеството на професионалното образование. По него учениците са включени в обучение в уеб платформа, която е разработена съвместно с партньорите ни от Литва и Словения. Другият ни проект е свързан с дуалното обучение и по него има тримесечен стаж. Там партньори при кандидатстването ни бяха само представители от Италия, но в момента сме в процес на преговори с партньори от Англия и Малта, за да може да включим повече хора в изпълнението на проекта.

Проведохме и едно допълнително обучение по английски език с доста на брой часове, което се заплаща от училището. То се прави съвместно с езиков център АВС и се провежда в интернет платформа. Първоначално в него се записаха много ученици, но една част от тях се отказаха, тъй като условията на това обучение са доста строги. Радвам се, че 9 ученици успяха да достигнат до края на обучението и се явиха на изпит, благодарение на който получиха сертификат за ниво на владеене на английски език В1. За професионална гимназия този резултат е много добър, което ни прави конкурентноспособни. Поради това възнамеряваме обучението да продължи и занапред.

В образователния процес се стремим към равнопоставеност между учениците. За да постигнем тази цел училището предоставя на учениците безплатно учебници по общообразователните предмети, които се използват по време на час. Една част от тях по преценка на преподавателите се дават на учениците за подготовка в къщи. За часовете по английски език всеки ученик получава учебник, учебна тетрадка и дискове за самоподготовка. Това го правим, тъй като не всеки може да си позволи да си закупи учебните способия.

– Започна ли приемът на нови ученици за следващата учебна година?

– Да, вече започна приемът на ученици след VII клас. В основното училище се подават заявленията за желанията за участие в класирането. Мисля, че колегите от другите училища са обяснили на децата какво точно трябва да направят. Искам само да кажа, че за професионалните гимназии, освен всички документи, е необходимо и медицинско удостоверение от личен лекар. Кандидатстването за първия етап на класирането е до 21 юни. Ще приемаме ученици в две паралелки, едната е с профил „Икономическа информатика” и е с професия „Икономист-информатик”, а другата е с профил „Електрообзавеждане на производството”, с професия  „Електротехник”.

– Какви резултати постигнаха абитуриентите на държавните зрелостни изпити?

– Резултатите от матурите са добри и съм доволна от тях. Те показват, че необходимите условия за учене в училище са изпълнени. Отделни ученици на матурата по БЕЛ имат много добри резултати, имаме и отлични резултати по английски език. По математика, биология и география учениците са се представили добре. Имаме и няколко слаби оценки, като на тези ученици не са им стигнали няколко точки, за да изкарат оценка среден 3. Учениците, които са се старали и са положили необходимите усилия през годините, са изкарали добри резултати.

През тази година от нашето училище на зрелостните изпити се явиха и ученици, които завършиха задочна паралелка, ученици, които се обучават в самостоятелна форма и такива, които в минали учебни години са завършили дневна форма, но не са положили успешно държавните зрелостни изпити. Част от тези ученици успешно издържаха зрелостния изпит, но други отново не успяха. Поради тази причина резултатите на училището ни като цяло са слаби.

По време на държавните изпити в училищата имаше проверки от МОН. Въпреки че проверяващите по никакъв начин не са ни притеснявали, малко или много децата бяха стреснати. Поради тази причина виждам, че оценките не само при нас, а и във всички училища са по-ниски.

Друга причина за по-ниските резултати на нашето училище е и фактът, че общообразователните предмети, с изключение на български език и математика, при нас се учат само като ЗИП в X и XI клас. Ако учениците не са се записали на ЗИП и не са се занимавали допълнително, разчитат само на знания от предишни години. За щастие, този проблем ще бъде решен с влизането в сила на новия Закон за училищното образование от 1 август. Учениците от професионалните гимназии ще държат задължителната матура по български език, а за втори държавен зрелостен изпит ще им се счита оценката на изпита по теория и практика на тяхната специалност. За учениците от Средно общообразователните училища втората матура ще бъде по профилиращ предмет. Тази промяна в законодателството лично аз харесвам, защото по този начин учениците ще бъдат поставени при равни условия. Хорариумът по български език и литература за всички училища е един и същ. Хорариумът по общообразователните предмети обаче до момента бе различен. Това до някъде поставяше едни ученици в една по-неизгодна ситуация. Пример за това е матурата по английски език, която е една и съща за нашите ученици и за тези, които се обучават в езикова гимназия. Самият факт, че учениците ще полагат държавен изпит по теория и практика, ще ги накара да бъдат още по-отговорни към професията, която изучават.

– Каква реализация имат вашите учениците след завършването си?

– Профилите, по които се обучават учениците в нашето училище са по заявка на работодателите, тъй като основната ни идея е да обучаваме кадри за местния бизнес. До сега нямахме проблеми с реализацията на паралелките с профил автоматизация, електрообзавеждане, машинни монтьори, защото фирмите наистина търсят такива специалисти. Всички ученици, които са показали високо ниво на обучение нямат никакъв проблем да започнат работа. Фирмите дори имат нужда от повече на брой кадри, отколкото ние можем да им предложим. Освен това имаме договор за преференциален прием с няколко Висши учебни заведения, включително и Техническия университет, в направления автоматика, електротехника и машиностроене. Проблем имаше с момичетата от паралелката с профил „Икономическа информатика” – тези, които не продължиха своето образование, им бе по-трудно намирането на работа. Сега участваме в един проект съвместно с Агенцията по заетост, който е за започване на работа на младежи до 29 години. Икономическа информатика е от специалностите, които са включени в този проект с една много добра стартова заплата от 650 лв. Тази заплата първите шест месеца се заплаща от Бюрото по труда, а след това от там се заплащат само осигуровките. През тези месеци младите хора могат да се докажат и ако бъдат одобрени от работодателите, ще бъдат оставени на работа.

По този проект вече има подадена заявка от страна на фирмата „Симов ойл”, в която са одобрили наша възпитаничка и тя ще започне работа във фирмата. Искрено благодаря на собственика на фирмата Симо Симов. Това е начин да се даде шанс на младите хора, тъй като след завършване на училище те трябва някъде да започнат работа и е хубаво като има къде да намерят тази възможност. Призовавам повече фирми, които имат възможност да го направят, да дадат шанс на младите хора 6 месеца да стажуват, за да могат да открият себе си, както и да си отговорят на въпроса дали с това искат да се занимават в бъдеще. Благодарение на придобития опит те ще имат и по-голям шанс след това да се реализират и на други места. Тази програма продължава до края на годината, но заявките трябва да бъдат подадени до края на юни.

– Ще продължи ли партньорството ви с фондация „Заедно в час”?

– В края на учебната година изтичат договорите ни с преподавателите от програма „Заедно в час”, но партньорството ни с фондацията ще продължи по друг начин – чрез обучения и посещения. Учителите от „Заедно в час” са добре подготвени, но в дадено училище са само за две години. Това е много голям недостатък на програмата. Децата тъкмо свикнат с новите правила, въведени от учителя и той трябва да си тръгне. Не съм подавала заявка за нови учители, тъй като реално няма свободно работно място. Учителите бяха по английски и физическо възпитание. По английски език ще дойде момиче от Образователен център „Британика”, което е от Пирдоп, а по физическо възпитание също ще постъпи местен човек.

Добави коментар