Училищата в Италия, Словакия, Чехия и Холандия, през погледа на учители от СОУ „Св. П. Хилендарски“ Златица

От 3 до 09 април се проведоха визитите по проект  „Оценяването – възможност за повишаване образователните резултати на учениците“, програма „Еразъм+“ на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица. Девет учители, разпределени по групи, посетиха партньорските училища в Италия, Словакия, Холандия и Чехия, където наблюдаваха практиката на оценяване в следните аспекти: методология и техники на оценяване в класната стая; оценяването – инструмент за измерване прогреса на учениците; нетрадиционното оценяване; информационните технологии, като средство за обратна връзка, оценяване и самооценяване.

Предстои изработване на портфолио с разнообразни инструменти за оценяване.

Този проект е изключителна възможност да се направят важни изводи за нивото на българското образование. Общо впечатление на колегите от посещенията в партньорските училища е респектиращата организация и дисциплина, както и високата мотивация на учениците. Иновативните идеи, които се разпространяват в последно време в редица български училища, дават оптимизъм, че съвсем скоро българското образование ще достигне европейско измерение. Всички партньори изразяват готовност за споделяне на опит в нови съвместни проекти със СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица.

Визита в Римини, Италия

• Аделина Павлова и Мария Радунчева

MSOUZl-3

Най-впечатляващото в образователната система на Италия е уникалният начин, по който се съчетават традиционни, доказали се във времето методи на преподаване, с модерните технологии – във всяка класна стая до интерактивната дъска стои и черна дъска с тебешир.

Учениците отиват на училище мотивирани, с ясното  съзнание, че знанията са им необходими, за да бъдат успешни и конкурентноспособни на пазара на труда.  Взаимоотношенията между всички страни, ангажирани с учебния процес са толерантни, няма стрес, напрежение и отегчение нито по лицата на учениците, нито на учителите. Установени са правила, които всички спазват:  ученикът не напуска сградата на училището; всяко отсъствие е със знанието на родителя, който се подписва за това; ако трябва ученик да си тръгне по-рано от училище, това се случва в присъствието на родител и се удостоверява с подпис. Оценяването е от 0 до 10, като резултат над 6 се смята за положителен. Оценка 10 се поставя най-често в последния гимназиален клас и то на ученици, които работят допълнително, или както казват –  „знаят повече от учителя“.

Визита в Прешов, Словакия

• Кина Буюклиева и Здравка Петрова

MSOUZl-2

Посещението ни в професионалната гимназия по бизнес в град Прешов, Словакия, беше изключително полезно и интересно. Наблюдаването на различни методи и техники на преподаване и оценяване ни позволи да си направим равносметка, че образователните системи на Словакия и България са много близки и ни дава самочувствие, че в нашето училище учителите и учениците са на много добро ниво.

Разбира се, посетихме часове, в които имахме възможност да видим нови, нетрадиционни методи и похвати на преподаване, оценяване и самооценяване, които с радост ще пренесем в работата си. Надяваме се и ние да сме били полезни на колегите от Словакия с наши идеи и да сме допринесли за бъдещи контакти и сътрудничество по нови проекти.

Визита в Мост, Чехия

• Нели Стефанова, Даниела Самарджиева, Румяна Серафимова

MSOUZl

Непринуденост, сърдечност, дух на приятелство и споделяне – това са само част от щрихите, с които бихме  могли да нарисуваме картината на работната визита в град Мост, Чехия.

Участието в този проект ни даде възможност да наблюдаваме разнообразни техники на оценяване и самооценяване. Предпочитан метод е работата по групи, особено в часовете за обобщение и затвърдяване на знанията. В учебния процес  често  се използва  индивидуалния подход, който дава възможност на учителя да подкрепи всеки ученик за успешно изпълнение на поставената задача. Натрупаният опит при визитата ще бъде полезен за нас и колегите ни от СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с цел обогатяване на използваните методи за оценяване и подобряване на образователните резултати на учениците.

Визита в Ротердам, Холандия

•  Емилия Тодорова, Людмила Темелкова

MSOUZl-1

В началото на април имахме възможност да се запознаем с образователната система на Холандия. Посещението ни премина в ежедневни срещи с учители и ученици от „Penta college“ гр. Ротердам. Наблюдавахме интересни методи на преподаване и оценяване. Участвахме в различни виртуални работни симулации. Почувствахме атмосферата на добронамереност и взаимност от страна на холандските ни колеги. В холандското училище всяка година учениците се  разделят в групи не по възраст, а в зависимост от степента  на усвояване на материала. Предпочитан метод на оценяване е чрез тестове. Логическото мислене се стимулира чрез задаване на казуси по актуални проблеми, свързани с използване на знания от няколко учебни дисциплини.

Важно е да отбележим, че и нашият опит като знания, умения, методи и използване на интерактивни техники не отстъпва на този на колегите ни в „Penta college“.

Добави коментар