Ученици от АТПГ – Златица с добро представяне в национално състезание

atpgsystezanego

На 11 и 12 март в ПТГ „В. Левски” – Горна Оряховица се проведе националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето”, което се провежда всяка година под патронажа на фондация „Милен Григоров” и Габровски технически университет. В него участваха 63 ученици, разделени в 32 отбора с по двама ученика. В надпреварата участие взеха Павел Младенов и Гюлджан Ехлиман от XII клас в АТПГ – Златица.

На състезанието те бяха придружавани от директора на учебното заведение инж. Величка Баланова, а подготовката им бе направена от инж. Валентина Николова – учител по общо технически дисциплини.

Ето какво ни разказаха участниците в състезанието:

Инж. Величка Баланова:

– Ученици от АТПГ – Златица за първи път участват в състезанието „Най-добър техник в машиностроенето”. За първа година неговият регламент бе променен и в него можеха да вземат участие ученици, които учат специалност, свързана с автотранспорта, а не само с машиностроенето. Състезанието е включено в националния календар на Министерство на образованието.

От училищата, които кандидатстват в състезанието се класира по 1 отбор, съставен от двама ученика. Това са двамата ученици, които са изкарали най-висок резултат по време на училищния кръг на състезанието.

Целта на състезанието е да се възродят инженерните и техническите науки, като се засили интереса към тях. Напоследък в страната все по-малко ученици завършват технически дисциплини и все по-малко са хората, които захранват индустрията с технически кадри.

Това е една благородна инициатива и на фондация „Милен Григоров”, която спонсорира самото състезание. Тя подпомага учениците, които са участвали в състезанието. Тези ученици, които имат най-високи постижения се приемат директно с преференции в Габровски технически университет, Варненски технически университет, Русенски технически университет. Децата, които са на по-задни позиции могат да ползват 50% преференция при кандидатстването.

Павел Младенов и Гюлджан Ехлиман:

– Състезанието „Най-добър техник в машиностроенето”, включваше два елемента. Първият елемент беше тест от 40 въпроса, които бяха от механиката, електротехника, материалознание, техническа механика и информационни технологии. Някои от въпросите бяха трудни, а други лесни. Вторият елемент бе техническо чертане. Трябваше да направим щриховката на един чертеж. Другата задача бе да начертаем чертеж. Организацията беше много добра. Посрещнаха ни в училището, разясниха ни регламента на състезанието, след което ни разпределиха в залите. Времето, с което разполагахме бе три часа. Учениците от всеки отбор бяха в различна зала.

Благодарение на представянето си получихме сертификат и дипломи. Получихме и договор към Габровския технически университет, с който получаваме 50% преференции при кандидатстване в него.

Добави коментар