Ученици в Дуална форма на обучение от ПГ „Златица“ се запознаха с дейността на Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг

По време на посещението младежите видяха къде ще провеждат своето практическо обучение и се впечатлиха  от механизацията

Ученици в дуална форма на обучение от ПГ „Златица“ гостуваха за пробна практика в Обогатителния комплекс на Елаците-Мед АД на 22 и 23 юни. Младежите се обучават в специалностите „Автотранспортна техника“, „Електрообзавеждане на производството“, „Машини и съоръжения за заваряване“ и „Обогатяване на полезни изкопаеми“. Те бяха посрещнати от представители на човешките ресурси от дружествата от Група ГЕОТЕХМИН – Елаците-Мед АД, Геотрейдинг АД и Геострой АД, които са партньори на гимназията по този проект.

Практическото занятие е съгласно споразумението за партньорство между гимназията и дружествата от Група ГЕОТЕХМИН – Елаците-Мед АД, Геотрейдинг АД и Геострой АД, по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“. Придружени от своите преподаватели учениците посетиха производствените обекти – цех „Тежка механизация и автотранспорт“ /ТМА/ на медодобивната компания и „Ремонтна база“ на Геострой, където през учебната 2021/2022 г. им предстоят практически занимания.

„Поздравявам ви, че сте избрали дуалната форма на обучение. Направили сте най-добрия избор и сега, след като разгледате нашата компания, ще се убедите, че в Елаците-Мед има прекрасни работни места, добри условия за работа и много възможности за професионално развитие“ – с тези думи приветства гостите Милена Христова, директор „Човешки ресурси“ на Елаците-Мед АД. Тя пожела на учениците да се стараят да усвояват колкото се може повече знания в училище, които ще имат възможност да приложат и развият в реална работна среда. Г-жа Христова допълни, че предприятието е един от най-добрите работодатели, които се отнасят с грижа и отговорност към своите екипи и се надява учениците да станат част от тях. 

В мултифункционалната зала на комплекса Даниела Горанова, ръководител „Набиране на персонал/обучения и квалификация“ в Елаците-Мед, запозна участниците с програмата на посещението и представителите на дружествата-партньори.

„Радвам се, че сме всички тук заедно и че ще имате възможност да видите вашите бъдещи колеги и да се запознаете с тяхната работа, както и да се убедите още веднъж, че сте направили точния избор“ – сподели Татяна Ушева, специалист обучение и кариерно развитие в Геострой.

„От тук нататък отделите „Човешки ресурси“ в компаниите ще играят много важна роля във вашия живот. Както учителите досега са били важни за вашия избор във всеки момент, така и специалистите по човешки ресурси ще бъдат важни за вас. Ние винаги ще бъдем до вас, ако имате въпроси“ – каза Яна Стоянова, експерт „Човешки ресурси“ в Геотрейдинг.

Учениците научиха интересни факти за част от основните машини от механизацията на дружествата на площадките на цех „Тежка механизация и автотранспорт“ на Елаците-Мед  и ремонтната база на Геострой.

В края на посещението те с вълнение говориха за пробната практика. Николай Прасков от 8-и клас сподели: „Много ме впечатлиха презентациите, сервизите на цех „Тежка механизация и автотранспорт“ и „Площадка Геострой“, качествената работа на хората, както и техниката. От малък мечтаех да уча в професионалната гимназия, защото искам да изучавам двигатели с вътрешно горене. Дуалната форма на обучение ми дава тази възможност. Мечтата ми е, след като завърша, да се реализирам в Елаците-Мед.“

 „Идвам тук за втори път. Видяхме тези бази и миналия път, но въпреки това ми е много интересно – разглеждаме машини, двигатели – това, което вълнува всяко едно момче. Очаквам след време да мога да се реализирам в някоя от трите компании, защото ме влекат камиони и багери – това е моето бъдеще“- разказа Марин Илиев от 10-и клас.

Методи Бобев от 8-и клас също е впечатлен от мястото за работа и презентациите. Той идва тук за първи път. „Обичам да се занимавам със строителство и бих искал да се реализирам в Геострой. В дуалната форма на обучение ме привлече възможността да започна работа веднага след завършване“ – каза той.

За учебната 2021/2022 г. Професионална гимназия „Златица“ и най-големите компании от региона – Аурубис България АД, Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД, Елаците-Мед АД, Геотрейдинг АД, Геострой АД и Групата на инженеринговите компании отново дават възможност за перспективно развитие на учениците, завършили седми клас. Гимназията, предлага дуално обучение в две специалности: „Машини и съоръжения за заваряване“ и „Електрообзавеждане на производството“.

На специално създадения интернет сайт: www.dual.zlatitsa.com ще откриете цялата информация за план-приема и перспективите за професионално развитие.