Това е твоята възможност!

Ние организираме 
• ЛЕТЕН СТАЖ ЗА СТУДЕНТИ В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
• БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА;
• ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ;
• ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ – ЕКСПЛОАТАЦИОННО ПРОУЧВАНЕ;
• ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ – МАРКШАЙДЕРСКИ ОТДЕЛ;
• ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ;
• ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И АДМИНИСТРАЦИЯ;
• ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – КИБЕР СИГУРНОСТ;
• ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА;
• ФИНАНСИ;
• ДОСТАВКИ И ЛОГИСТИКА.

Стажът в Дънди Прешъс Металс Челопеч предоставя ценна възможност за работа в екип от професионалисти, прилагане на знанията и усвояване на специфични практически умения.

Изисквания:

Висше образование – завършен минимум 2-ри курс, подходяща специалност според посоченото направление;

Познания и интереси в направлението, за което кандидатствате;

Компютърни умения;

Владеенето на английски език е предимство;

Мотивация за работа и инициативност;

Отговорност и ангажираност;

Целенасоченост и желание за развитие.

Ние предлагаме:

Платен стаж;

Осигурен безплатен транспорт и храна.

За да кандидатствате за стаж, моля изпратете СV и мотивационно писмо на e-mail jobs@dundeeprecious.com или на адрес: Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД, отдел „Човешки ресурси и администрация“, 2087 с.Челопеч. Моля, посочете направлението, за което кандидатствате.

Подробни обяви може да намерите в сайтовете за работа.

Документи ще се приемат до 15.06.2020 г.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Вашите лични данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД.