Съобщение

gerb mirkovoОбщина Мирково уведомява всички заинтересовани лица, че на 25.03.2016 г., в Регистъра на Агенцията по обществени поръчки е публикувано Обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и благоустройство на централна част на с. Мирково“.

Прогнозна стойност без ДДС: 120 000,00 лева.

Срокът за получаване на оферти е до 16:00 часа на 25.04.2016 год.

Заинтересованите лица имат пълен достъп до документацията за участие и техническата спецификация на официалния уебсайт на Община Мирково, в профила на купувача –

http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki

Добави коментар