Съобщение от община Пирдоп

Уважаеми дами и господа,

По повод проведеното на 23.11.2015 г. обществено обсъждане на Общия устройствен план, приканваме всички граждани да се запознаят с проекта на Общия устройствен план на Община Пирдоп и информираме, че желаещите да подадат предложения за  допълнения към него, могат да го направят най – късно до 30.11.2015 г. в  деловодството на Община Пирдоп.

Ангел Геров – кмет на община Пирдоп

Добави коментар