СЪОБЩЕНИЕ от МБАЛ „Пирдоп“ АД

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПИРДОП” АД  

2070 гр. Пирдоп, ул. „Георги Бенковски” № 24;0878 632 768; email address: hospital_pirdop@abv.bg


Ръководството на МБАЛ – Пирдоп АД информира, че Клинична лаборатория на лечебното заведение разширява дейността си и извършва следните изследвания:

  • Хематология;
  • Биохимия;
  • Електролити;
  • Кръвосъсирване;
  • Имунохематология;
  • Хормонален анализ;
  • Туморни маркери;
  • Серологични паразитологични изследвания.

Съвет на Директорите на МБАЛ Пирдоп АД