Съобщение от ДПМ Челопеч за Деня на миньора

Уважаеми пенсионери от рудник „ Челопеч“,

Подаръци за Деня на миньора ще се раздават:

От 23 до 31 август 2021 г.

от 8:00 ч. до 16:30 ч.

в Общежитие „Младост“, с. Челопеч

Във връзка с предприетите от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД мерки за хигиена и безопасност, раздаването на подаръците ще се извърши само в посочените дни, в Информационния център в Общежитие „Младост“, в центъра на с. Челопеч. Ще се допуска само по един човек, задължително с предпазна маска.

Честит Ден на миньора!

От ръководството на

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД