Съобщение на община Пирдоп

Уважаеми жители на гр. Пирдоп,
Поради сериозна авария във ВиК инсталацията, живущите в района между ул. „Чавдар Войвода“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Княз Борис І“ и ул. „Сергей Румянцев“, да не използват водата за питейни нужди до второ нареждане. 

Добави коментар