СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

gerb mirkovo

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 15.06.2015 г. в Портала на обществени поръчки

е публикувана Публична покана с ID 9042808

и срок на валидност – 24.06.2015 г., при следните параметри:

Възложител: Община Мирково

Обект: строителство

Предмет: „Неотложни възстановителни работи на мост при о.т. 160 – о.т. 161

и на мост при о.т. 117 – о.т. 217 над р. „Мирковска“, с. Мирково“.

 

Публична покана и приложенията са публикувани в „Профила на купувача”

на официалната електронна страница на Община Мирково – www.mirkovo.bg.

 

Добави коментар