Съобщение от Аурубис България АД

Проверка на Локалната автоматизирана система за оповестяване (ЛАСО)

 

Уважаеми жители на гр. Златица и гр. Пирдоп,

Бихме искали да Ви информираме, че във връзка със стартирането на проекта „ЛАСО“ (Локална автоматизирана система за оповестяване) в „Аурубис България“, на 5.12.2017 г. (вторник) и 6.12.2017 г. (сряда), ще се извърши техническа проверка на системата съгласно приложения график.

По линия на проекта и въз основа на детайлно проучване, и разработено акустично планиране, през лятото на 2017 г. бяха монтирани 17 оповестителни сирени, съответно – 13 сирени на територията на „Аурубис България“ и по една за територията на язовир „Душанци“ , с. Душанци, гр. Пирдоп и гр. Златица.

По време на тестовете ще бъдат излъчени аварийни сигнали, предварително записани съобщения и гласови съобщения на живо.

За допълнителна информация във връзка с горепосоченото, моля да се обръщате към Юлий Маринов – Оперативен ръководител ЗБУТ в „Аурубис България“ на тел.: 0887 758 991 и/или i.marinov@aurubis.com.

aurubis_1

От ръководството

Добави коментар