СУ „С. Савов“ Пирдоп – Мобилност на учители в Португалия

img_4461

Програмата за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

За времето на работа по проекта екипът от ученици и учители от СУ „Саво Ценов Савов“ изгради стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта с представители от страните на ЕС.

В рамките на тази програма от 9-ти до 15-ти октомври група учители от СУ “ Саво Ценов Савов“ в състав: Миглена Джежова, координатор на училището по посочения проект, и учителите Татяна Чалъкова и Цонка Стоянова извършиха мобилност в Португалия, град Arcos de Valdeves, училище EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L., където  се срещнаха с колеги-партньори по проект „Connect, Share and Get Enlighted“. Педагозите от Пирдоп обсъдиха резултатите от дейностите за първата година на сътрудничество по проекта и тяхното въздействие върху учениците. Набелязаха планове за работа през втората година. С голям интерес от страна на партньорите по проекта бяха приети карикатури, нарисувани от учениците на СУ „Саво Ценов Савов“ на тема „Въздействието на социалните медии върху подрастващите“. Обсъждани и разпределени бяха бъдещите дейности като работа чрез е-Twinning платформата, едноименният сайт на проекта, поставяне на сцена пиеса „Тийнеджърите на 21 век“. Артисти в нея ще бъдат ученици от всички страни-партньори.

Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование е с цел обучение, подкрепа и професионално развитие, осигурява преимущества на учители с различен опит, подпомагайки ни заедно да изградим съвременното европейско и българско педагогическо общество.

Добави коментар