Студенти от УАСГ посетиха Обогатителния комплекс на Елаците-Мед

Студенти от трети и четвърти курс от специалност „Хидростроителство” от Университета по архитектура строителство и геодезия – гр. София посетиха Обогатителния комплекс на Елаците-Мед в с. Мирково. Младежите бяха посрещнати от генералния директор „Производство“ инж. Стоил Димитров, който също е възпитаник на университета.

„Благодаря ви за интереса, който проявихте към нашата компания. Днес ще ви запознаем с реализирали се колеги, които също като мен са завършили „Хидротехническо строителство“ в УАСГ. Предвидили сме да ви покажем едно от най-иновативните хидротехнически съоръжения в страна – хвостохранилище „Бенковски-2“. Технологията му на изграждане е уникална и ще представлява интерес за вас и вашата специалност“, приветства ги инж. Димитров.

Студентите се запознаха с дейността на компанията чрез видео, а Даниела Горанова от дирекция „Човешки ресурси“ на предприятието им разказа за възможността да кандидатстват за стажантската и стипендиантската програми на Елаците-Мед.

След официалната част инж. Йоана Балачева, ръководител, отдел в промишлеността „Хидротехническо строителство“ представи подробна презентация за дейностите, съпътстващата инфраструктура и реализираните проекти на хвостохранилище „Бенковски-2“, както и на язовир „Радин извор“, а след това гостите успяха да направят и производствена обиколка на самото хидротехническо съоръжение. Студентите бяха придружавани от инж. Стоил Димитров, инж. Йоана Балачева, инж. Лъчезар Геров, началник цех „Водно и хвостово стопанство“ и неговите заместници инж. Момчил Бояджиев и инж. Иван Стойнов.

„Радвам се, че от нашия университет организират подобни посещения. Така теорията се учи по-лесно и смятам, че ако дойда на стаж в Елаците-Мед ще имам възможността да науча още много неща за това уникално съоръжение, каквото е хвостохранилището“, сподели четвъртокурсника Емил Илиев.

След посещението декана на Хидротехническия факултет към УАСГ доц. д-р инж. Петър Филков изпрати благодарствено писмо до инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед за отзивчивостта и топлото посрещане в предприятието. Той изказа и признателността за доброто партньорство и възможността студентите да участват в стажантската и стипендиантската програми на дружеството.