Удължен е срокът за записване в „Бизнес академия за стартиращи предприемачи“ в Панагюрище /BASE/

До 9 март 2020 г. се удължава срокът за регистрация в курса „Бизнес академия за стартиращи предприемачи“, който ще се проведе в Панагюрище.

Формуляра за кандидатстване
https://forms.gle/UqnM14jidxm7YKGw9

Съдържание и структура на програма “Бизнес постижения за социално предприемачество” /BASE/

За BASE

Програма “Бизнес постижения за социално предприемачество” /BASE/ е 12-седмичен курс, в който се обучава група между 20 и 25 човека със силно желание да стартират или да доразвият свой собствен бизнес. По време на курса участниците придобиват знания и умения как да построят основите на своя малък бизнес в България, тръгвайки от това да оценят своята идея до това умело да управляват финансите и бизнеса си. Курсът съдържа:

●         теоретична част, предоставена по достъпен начин;

●         решаване на практични казуси и ролеви игри;

●         работа в екип и създаване на виртуални фирми и бизнеси.

В рамките на курса участниците съставят бизнес план на своята идея, с който участват във финално състезание за най-добър бизнес план, a победителите получават малък грант, с който да стартират идеята си.

Към момента са проведени три курса-  с. Мирково, гр. Етрополе и  гр. Панагюрище.

Около 75 участника част от които, хора с идеи, със стартирал малък бизнес, служители от предприятията в региона – Аурубис България , Елаците-Мед, ДПМ Челопеч и Асарел-Медет, хора от местната администрация и ученици от последните класове  получиха знания и умения как да стартират и ръководят малък бизнес, създадени бяха много нови приятелства, както и споделени много нови идеи за развитие на регионите.

Период: март – юни  2020 г.

Продължителност: 12 седмици, срещите са 1 път в седмицата

Час: 17:30 – 20:30 ч. (3 астрономически часа с почивки)

*Предстои уточнение на точните дати на провеждане

Гр. Панагюрище

Съдържание

  Тема
1 Предприемачество. Какво е това? Защо предприемачеството е ценно?  Кой е предприемач? Какво правят предприемачите? Характеристики на успешния предприемач. Мотиви за предприемаческа дейност. Предприемаческия процес „на бързи обороти“ – от А до Я. Откриване на благоприятни предприемачески възможности. Предприемаческа „будност“. Предприемачески прозорци. Иновациите в предприемаческия процес. Заинтересованите страни за нуждите на хората, населените места, региона.
2 От къде да започнем? 1 Раждане и развитие на предприемаческата идея. Събиране на факти. Пазарно проучване. Бизнес план –защо пишем, за кого пишем бизнес план? Продукт/услуга – характеристики, жизнен цикъл, нововъведения.  Какво е предимството на моя продукт/услуга.. Какви нужди цели да задоволи продукта или услугата, какви допълнителни стоки/услуги мога да предложа? Кои са моите клиенти, кои са моите конкуренти?
3 От къде да започнем? 2 Кои са моите клиенти, какво е моето послание. Кой взема решението за покупката?.Идеалният клиент, Търсене на потенциалните клиенти. Кои са моите конкуренти, какво е моето послание? Кой взема решението за покупката?.
4 Маркетинг и реклама Маркетингов план, 4-те P ( product, price, placement, promotion), (какво; на кого; за колко; как). Как ще рекламирам продукта/услугата – стратегии, принципи. Насърчаване на продажбите. Е бизнес. Е маркетинг. Развитие на умения за продажба на стоки / услуги.  Практическо упражнение – маркетингова кампания за вашия продукт/услуга. Как да направя витрината си привлекателна? Какви мостри и безплатни материали мога да предлагам? Колко ще ми струва кампанията?
5 Производство и продажби.
Къде е пунктът ми за продажби? Как да го организирам и устроя. Производствен процес, верига на участници и доставки.  Технологии и производство. Специфични изисквания към производството/услугата.
6 Цени и ценообразуване. Коя е добрата цена? Как да я определим? Ценови тактики, принципи.  Добавена стойност. Минимална и максимална продажна цена.
7 Финансово планиране на бизнеса.
Необходим начален капитал. Бюджет за създаване на бизнеса. Месечен бюджет за бизнеса. Оперативни и постоянни разходи.  Отчет за приходи и разходи. Парични потоци. Възвращаемост. Цена на ресурсите.
9 Финансово планиране на бизнеса. Счетоводство на фирмата. Данъци.
10 Човешки ресурси. План за човешките ресурси. Хората от които се нуждаем, за да работи фирмата, роли и отговорности, длъжностно изграждане. Формиране и развитие на екипа. Фактори на екипната ефективност. Управление на времето.
11 Правни аспекти на предприемаческата дейност.
Избор на формат за осъществяване на предприемаческа дейност. Регистриране на търговско дружество. Права и задължения на дружеството. Закриване / ликвидиране на търговско дружество. Работа / „борба“ с институциите. Регистрационни и разрешителни режими.
12 Презентационни умения.
Умение за водене на преговори. Други техники за представяне и защита на идеи / проекти. Подкрепа за развитие и реализиране на предприемаческите идеи.
13 Представяне и защита на идеите пред експертно жури.
Излъчване на победители. Награждаване / Какво следва?

Лекторите в BASE

Участниците ще имат възможността да черпят знания и опит от успели български предприемачи, които:

✓         имат свой собствен бизнес и богат бизнес опит, преминали през много перипети и извоювали много победи;

✓         имат силно желание да предадат своя опит на стартиращи предприемачи;

✓         искат да допринесат за устойчива промяна и развитието на малкия и средния бизнес в малките населени места в Средногорието;

✓         добри презентационни умения;

✓         уважителни и толерантни;

✓         добри мотиватори и положителни;

Критерии за участие в BASE

Участниците в “Бизнес постижения” трябва да отговарят на следните критерии:

✓         мотивирани за промяна и готови да придобият или да доразвият своите умения и знания;

✓         с желание да стартират  или  развият реален бизнес;

✓         инициативни, позитивни, гъвкави;

✓         готови да отделят време за посещение на курса и дейностите покрай него.

Очаквания към участниците

От одобрените участници в курса се очаква:

✓         да не пропускат повече от две лекции, за да участват в конкурса за най-добър бизнес план;

✓         да пристигат навреме;

✓         да участват активно в дейностите на програма BASE;

✓         да предадат бизнес план в края на курса.

Какво казват за нас?

“Участието ми в програма BASE е незабравимо за мен преживяване, най-вече заради възможността да се срещна с хора, които са преодолели трудности и предизвикателства, пред които се изправя всеки начинаещ предприемач. Усещането, че не си сам е окриляващо, а срещите с успешни предприемачи са изключителни мотивиращи.

Уникален, също, е и начина, по който е организирано обучението – така, че участниците да научат абсолютно всичко, което им е необходимо за успешното развитие на бизнеса им.”

  • Мария Радунчева, управител на ABC Language Center, гр. Пирдоп, победител в първата кохорта на програма BASE

“Програмата BASE ми беше полезна най-вече с опита и знанията споделени от лекторите/ предприемачите, а също и с мотивацията, която получих от срещите с тях. Пекарната ни беше на един месец и там осъществихме първият ни кетъринг, което ни даде идея за този вид дейност и в момента е доста успешна.”

  • Мария Цачева, Пекарна „Прованс“ участник в програма BASE

„Надявам се, усещането на курсистите от програмата BASE да е така обогатяващо, както и за мен. В процеса на подготвяне на лекциите, едновременно гледаш собствените си грешки, които си допуснал и сравняваш какво пише в учебниците. Така, много по-истински може да предадеш практични знания. Горещо препоръчвам повече курсисти да се запишат следващият път!“

  • Георги Христов, лектор и предприемач

Участвах с  бизнес план за стартиране на собствен бизнес –нестандартни  букети от бонбони, плодове и зеленчуци.

Лекциите ми бяха много полезни, защото се учехме от опита на успешни бизнеси. Лектори ни бяха млади хора с усет към новото.

По време на оценката на бизнес плана получих също много ценни съвети от журито.

Със сигурност мога да кажа, че курса ми даде мирогледа и виждането на един успешен предприемач. Естествено всичко останало зависи от нашето желание, воля , търпение и усет. Благодаря Ви BASE”.

Кандидатствай

Попълни следния формуляр за кандидатстване: https://forms.gle/UqnM14jidxm7YKGw9

Бъди максимално изчерпателен! Местата са ограничени!

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по имейл.

За повече информация:

●         Десислава Чалъмова, d.chalamova@srednogorie.eu – 0884277181

●         Златина Саръева, z.saraeva@srednogorie.eu – 0879 948 479