Стартираха лекции по Регионалния ученически конкурс на „Елаците-Мед“ АД и Геотехмин ООД „Магията на производството. Рудодобивът – познание и бъдеще“

На 1 октомври в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Челопеч, ОУ „Г. Бенковски” Мирково и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Чавдар се проведоха лекции с ученици. Те бяха по повод регионалния ученически конкурс на Елаците-Мед АД и Геотехмин ООД „Магията на производството. Рудодобивът – познание и бъдеще”.

Конкурсът се организира от двете дружества за пета поредна година и обхваща училища намиращи се на територията на общините, в които дружествата развиват дейност. През годините в различните конкурси, с различни теми и категории, се състезават участници от училищата-партньори на тези инициативи. Тазгодишният конкурс на тема „Магията на производството. Рудодобивът – познание и бъдеще” е част от корпоративната социална отговорност на дружествата и инициативите, посветени на две значими годишнини – 44 години от създаването на МОК „Елаците“ и 20 години от присъединяването на дружеството към Група ГЕОТЕХМИН. 

По време на лекциите в трите училища Тодор Иванов – ръководител „Комуникации” в „Елаците-Мед” АД, разясни на учениците условията за участие в конкурса. Възрастовите групи са две – първа възрастова група е за ученици от V до VII клас, a  втора – от VIII до XII клас. Може да се участва с есе, стихотворение, макет, рисунка. Интересните творби и проекти могат да показват представата на учениците за рудник на бъдещето, „интелигентна фабрика“, пречиствателна станция на бъдещето, машина на бъдещето, работник на бъдещето и много други.

Д-р Илиев от Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски” София разказа пред учениците какво представлява рудодобива. Зад тази дума се крие дейност с огромно значение за добрия живот както на много семейства от района на Средногорието, така и за развитието на цялата държава. Рудодобивът е цял един свят, който се простира от дълбока древност до днес, обединява труда на десетки хиляди хора, тръгва от недрата на земята, но продуктите му могат да достигнат до Космоса, използва огромни машини, но и миниатюрни микрочипове и невидим изкуствен интелект.

Участие в конкурса ще вземат ученици от училищата ОУ „Г. Бенковски“ Мирково, СУ „Хр. Ясенов“, ОУ „Хр. Ботев“ и ПГ „Т. Пеев” Етрополе, СУ „Св. П. Хилендарски“ Златица, ПГ„Златица“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Чавдар, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Челопеч, ПГМЕ – Пирдоп, СУ „С. Савов” Пирдоп, ПГТХТ „Н. Димов” Пирдоп, СУ „Л. Каравелов” Копривщица. На 8, 9 и 14 октомври предстоят лекции и в другите училища партньори на дружествата „Елаците-Мед” АД и Геотехмин ООД.