Срокът за представяне на творби в регионалния ученически конкурс е 5 ноември

Както вече информирахме нашите читатели, „Елаците-Мед” АД и „Геотехмин” ООД организират регионални ученически конкурси в общините, в които дружествата развиват дейност. Тази година, темата на конкурса е „Магията на производството. Рудодобивът – познание и бъдеще”. Повече за съвременната рудодобивна промишленост и интересни факти за геологията бе поднесена на учениците под формата на лекции.

На 8 октомври се състояха лекциите в СУ „Саво Савов” Пирдоп, ПГ „Златица”, ПГМЕ – Пирдоп и ПГТХТ „Никола Димов”. Гост-лектор бе доктор Живко Илиев, старши асистент в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”. Той изнесе пред учениците презентация „Магията на производството. Рудодобивът – познание и бъдеще”. Тодор Иванов, ръководител отдел „Комуникации” в „Елаците-Мед”, раздаде специално подготвената за конкурса брошура от организаторите, която да послужи като базисна информация на учениците.

Участниците могат да рисуват, да правят макети или да напишат есе, разказ, стихотворение в зависимост от възрастовата група, да работят в екип или индивидуално по различни теми, свързани с рудодобива.

Първият етап от конкурса, изнасянето на лекциите в училищата, приключи на 14 октомври с две лекции в СУ „Свети Паисий Хилендарски” – гр. Златица. Крайният срок за представяне на творбите е 5 ноември, а обявяването на резултатите и награждаването на участниците ще се състои през месец януари следващата година.