Среща с представители на „Заедно в час“

SreshtaSysZaednovChas1

На 16 март в лекторията на читалище „Напредък” Пирдоп се проведе среща между представители на фондация „Заедно в час” с жители и гости от района. Срещата се проведе под мотото „Сбъдни промяната в Средногорието”, а нейната цел бе да се срещнат активните, социално ангажирани хора от региона, които да се запознаят с идеите, които реализира фондация „Заедно в час“.

Велислава Романова  – подбор на кадри в „Заедно в час”, представи пред присъстващите какво представлява програмата „Заедно в час”, нейната визия и мисия. Мисията на програмата е да се осигури достъп на всяко дете в България до качествено образование, като насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери в нашата образователна система и общество. Целта, която си поставя програмата е всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо кое училище посещава, в кое населено място живее и какви са финансовите възможности на неговите родители. За да бъде тя постигната, фондация „Заедно в час” работи със специфичен подход за привличане на млади хора да работят като учители за две години. Идеята е децата да получават качествено образование от най-талантливите и мотивирани учители, които успяват да поведат учениците си към успех. Този подход работи успешно вече в над 30 държави на 6 континента, като се прилага от организации партньори в световната мрежа Teach For All.

Участието в програмата „Заедно в час” допринася за професионалното и лидерско развитие на участниците, докато се опитват да променят живота на учениците, с които работят. Успешните участници в програмата са както хора, които сега завършват университет и стартират кариерата си, така и професионалисти с различен опит, които искат да използват вече изградените си умения за подобряване успеха на учениците.

SreshtaSysZaednovChas

Представени бяха и възможностите за кандидатстване във фондация „Заедно в час”. Всеки желаещ да се включи в нея е необходимо да попълни електронния формуляр за кандидатстване, който се намира на интернет страницата на фондацията. Етапите на подбор са три, като първо се разглеждат документите, след това се провежда интервю, а накрая одобрените по програмата се включват в център за оценяване. През летните месеци одобрените кандидати преминават през обучение, което е осигурено от програмата. За хората, които нямат педагогическа квалификация фондацията осигурява курсове в Пловдивския университет, чрез които да се придобие педагогическа квалификация.

В представянето на програмата „ Заедно в час” се включиха шест от учителите по нея, които преподават в региона – Евгений Димитров, Владимир Стефанов, Петя Данева, Петър Кънчев, Йордан Ходжев и Тихомира Нанева. Те разказаха за опита си в училище и визията си за развитието на образованието.

След края на представянето присъстващите бяха включени в ролева игра, наречена „Световно кафене“. Те бяха разделени на три отбора, като всеки отбор разполагаше с 8 минути за да отговори на един въпрос. След това отборите си сменяха местата, за да отговорят на следващия въпрос. В края на играта бяха представени отговорите, които всяка група беше дала на трите поставени въпроса – „Как да се мотивират младите хора в Средногорието?”, „Какви са проблемите в Средногорието?”, „Какво трябва да се промени в Средногорието?”.

Срещата завърши с коктейл.

Добави коментар