Среща на бивши колеги от МТС – Челопеч

На 11 август, инициатива на Минка Балова, Димитрина Партова и Георги Прасков, в Златица се състоя среща на бивши трактористи, комбайнери, механици, монтьори и служители от МТС-Челопеч. Навремето, средносписъчният състав на МТС е бил 210 човека, а на сбирката присъстваха около 50 човека.

Тракторната станция е обработвала земеделските земи в района от Козница до Гълъбец. През зимата грижата за снегопочистването в района също е била на МТС-Челопеч. Някои от работниците са прекарали целия си трудов стаж там. Присъстваше и най-възрастният от всички – Георги Миргов, бивш счетоводител.

Приветствие поднесе един от директорите на МТС – Георги Прасков.
Тържеството премина в мили спомени за годините, прекарани заедно, с много настроение и с пожелания за добро здраве, успехи и бъдещи срещи.