Средногорие Мед Индустриален Клъстер – Проведе се конференция „създаване на споделени ценности“

KoncerenciaSrednogorieEU

На 8 юни в София, хотел Балкан се проведе КОНФЕРЕНЦИЯ “СЪЗДАВАНЕ НА СПОДЕЛЕНИ ЦЕННОСТИ” (CREATING SHARED VALUES), организирана от Индустриален клъстер Средногорие.

Събитието се проведе под патронажа на Президента на Република България, Росен Плевнелиев.

Генерален партньор на форума бе АУРУБИС БЪЛГАРИЯ.

Конференцията има за цел да популяризира и спомогне за изграждането на дългосрочно устойчиво и ползотворно сътрудничество между бизнеса, държавата и обществото чрез лансиране и развитие на концепцията за Създаване на споделена стойност (Creating Shared Value), представена в основополагащата статия на Майкъл Портър и Марк Крамер  „Създаване на споделена стойност. Как да преосмислим капитализма и да отприщим вълна на иновации и растеж“, публикувана през 2011 г. в Harvard Business Review.

Концепцията за Създаване на споделена стойност (CSV) стъпва върху методите на филантропията и корпоративната социална отговорност, но същевременно представя цялостен нов модел на бизнес поведение, което носи дългосрочна социална стойност за обществото.

Основни теми , които бяха засегнати на конференцията:

  • Еволюция в корпоративното мислене: благотворителност – корпоративна социална отговорност.
  • Концепцията ”Creating Shared Values” (CSV) – пресечена точка между бизнеса и социалните предизвикателства пред обществото.
  • Нови възможности за бизнеса и гражданското общество да идентифицира и решава социалните проблеми чрез лостовете на конкуренцията.
  • “Споделената“ устойчива корпоративна политика. Добри практики.

Форумът  бе открит от проф. Иван Димов, зам. – министър на образованието и науката, Георги Николов, председател на Управителния съвет на Индустриален клъстер Средногорие и ген. секретар на Аурубис България, Венцислав Славков, председател на Управителния съвет на Асоциация на бизнес клъстерите в България, Николай Минков, изп. директор на Индустриален клъстер Средногорие, Радомир Чолаков, изп. директор на Каолин, Александър Чобанов, директор Човешки Ресурси, Асарел-Медет.

Николай Минков постави акцент върху дългосрочните и устойчиви партньорства между индустрията и образователните институции и високата добавена стойност, които имат те за развитието на обществото ни.

Участниците се обединиха около тезата, че  дългосрочната, устойчива и конкурентоспособна икономическа стойност може да бъде постигната само тогава, когато бизнесът инвестира и в нуждите на обществото. Затова целите на капитализма и на корпорациите трябва да бъдат предефинирани като създаване на споделена стойност, а не само на печалба единствено за себе си.

Модераторът на втората сесия, Мануела Дюлгерова – Тотева, ръководител на отдел «Комуникации» в Аурубис България изтъкна, че «Създаването на споделени ценности не е опция – това е бъдещето!»

В отделните сесии взеха участие:  дружествата «Елаците – мед» и «Геотехмин», Радомир Чолаков, изп. директор на «Каолин», Александър Чобанов, директор Човешки Ресурси «Асарел-Медет», Валентина Деканска, член на Управителния съвет  на «Съвета на жените в бизнеса в България», доц. Захарин Марков, «Институт за перспективни изследвания за отбраната», Румяна Парушева, ръководител на отдел „Комуникации и връзки с институциите“ в Siemens България, Павел Маринков, директор „Бизнес развитие“ на Енерджи лайн Веолия, Елица Баракова, изп. директор на Фондация „Помощ за благотворителност в България“, Люба Никифорова, „Титан Златна Панега Цимент“, доц. д-р Любосвет Стоев, преподавател във Военна Академия „Г. С. Раковски“, Камен Василев, член на УС на Българска асоциация на електрическите превозни средства.

Всеки един от участниците представи своята гледна точка и добрата практика на организацията си за споделените ценности между бизнеса, държавата, неправителствения и образователния сектор за общото не само икономическо, но и социално развитие и как моделът на устойчив бизнес: всички печелят, е реален, с все повече привърженици.

Добави коментар