Случаят „д-р Стойнов“ е повече от нарицателен и показател за българската политика днес

Tanq Balaova

• Стоянка Балова – общински съветник и председател на БСП – Златица

След проведените местни избори на 25 октомври 2015, с решение № 152-МИ от 26.10.2015 г. на ОИК- Златица бе определен съставът на ОбС – Златица. На 10.11.2015 г. избраните общинските съветници положихме клетва.

В този момент д-р Иван Стойнов бе управител на търговско дружество с общинско участие „Медицински център I – Златица“ ЕООД. Месец след влизане в длъжност, д-р Стойнов внесе на заседание на ОбС писмо, че се оттегля като управител на центъра. Направи впечатление, че освен освобождаване от длъжност, той поиска от ОбС да бъде освободи и от отговорност. Възразих, че не е коректно да се управлява организация, дружество, фирма и пр. и да се бяга от отговорност, особено когато си заемал тази длъжност цели 17 години.

Нека върнем лентата назад – през май 2015, когато ОбС преизбра д-р Стойнов за управител за още 3 години. Тогава изразих мнение, че трябва да се направи конкурс, тъй като имаше и други кандидати, освен него. Това беше принципното решение, което дава равен шанс на всички. Тогава той изтъкна като мотиви в своя ползва, че ако центърът остане без управител 3 месеца (докато се проведе процедура по конкурс) няма да има кой да подписва заплатите на служителите, фактури и всякакви документи. Гласовете в негова полза надделяха и той бе преизбран, без конкурс, каквото беше моето предложение.

Четвърти месец след началото на мандата, Медицинският център все още е без управител. Сега обаче аргументът за подписване на платежни, фактури и документи не бе проблем. Това събуди съмненията ми, че там се случва нещо нередно. След като направих проверка стана ясно, че д-р Стойнов е продължил да бъде управител на Медицинския център, като в същото време изпълнява и функциите на общински съветник. От документите, които проверих се вижда, че д-р Стойнов, в качеството си на управител активно участва в управлението на търговското дружество, като е съставял и подписвал множество документи, свързани с дейността на дружеството, между които и Отчет за извършена медицинска дейност от лекар в лечебно заведение, Спецификация за извършена медицинска дейност от лечебно заведение, Спецификация за извършена медико-диагностична дейност по договор, платежни нареждания и ведомости. Освен това е получавал и заплата като такъв в размер на 805,33 лв.

Подадох сигнал в ОИК Златица за това закононарушение, тъй като смятам, че въпросът е принципен.

Няколко дни след това, прочетох за твърденията на д-р Стойнов пред ОИК – Златица, че не бил разбрал, че не е освободен от длъжност. Интересно твърдение, след като от документите се вижда, че той собственоръчно е подписвал възнаграждението си, вкл. и за месец декември 2015 г. Как ли всъщност веднъж се оттегля от поста, но всъщност не точно, а само донякъде, а следващите месеци продължава сам да си подписва, нарежда и получава заплата?!

Така ли председателят на ОбС – Златица д-р Стойнов, мислеше да управлява четири години?

Нека да уточним, че след гласуваното решение в началото на този мандат, заплатата на председателя на ОбС е 1700 лв. /в миналия мандат тя бе 700 лв.!/

Прочетох в интернет обвинения срещу мен, че сезирането на ОИК било целенасочен мой акт, целящ отстраняването конкретно на д-р Стойнов от ОбС, тъй като съм искала да бъда председател на ОбС.

Категорично възразявам срещу това твърдение.

При обособяването на новия ОбС моята кандидатура също бе издигната за поста председател на ОбС Златица. С д-р Стойнов се явихме на балотаж и той получи повече гласове. Приех го, това бе волята на мнозинството и в нито един момент в последствие не съм спъвала работата на ОбС, защото за мен Златица е кауза.

Въпреки младата ми възраст, вече имам доста опит и рутина в различни сфери. Вече знам защо искам и защо ще продължавам да се занимавам с политика. Защото случаят с д-р Стойнов освен че е неморален, но е и некоректен спрямо жителите на Златица.

Убедена съм, че амбициите и желанието на хората да се занимават с политика, трябва да бъдат продиктувани не от жаждата за власт и пари, а от желанието да допринесат за подобряване живота на хората от общността.

Мисля, че в ОбС – Златица има стойностни, ерудирани и интелигентни хора, представители на различни партии и коалиции, с воля и желание за работа. Изминаха повече от три месеца. Време е да спрем с противоборството. Нека се отнасяме с нужното уважение помежду си – председател на ОбС, общински съветници, администрация, кмет. Защото всички ние имаме една отговорност през идните четири години, и тя е Златица!

Добави коментар