След 100 дни от новия мандат – Хората питат

dneven centyr Zlatica
• Инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица, пред в. Камбана

– Г-жо Иванова, изминаха почти 100 дни от началото на Вашия втори мандат като кмет на община Златица. Следим заседанията на новоизбрания ОбС и сме свидетели на създалото се и задълбочаващо се напрежение между общинската администрация и съветниците. Какво всъщност се случва в общината?

– Опитвам се да намеря подходящата, не обидна дума, но ми е трудно! Незнание, неосведоменост, некомпетентност, некадърност, безразличие, безхаберие, зависимост, „непукизъм”, меркантилност, печалбарство, високомерие, простотия… Ако можеше всичко това да бъде обобщено с една дума, то тя би могла да оформи профила на общинските съветници от „управляващото мнозинство”, както сами са се определили. Действията им са едни и същи, повтарящи се периодично през три дни: срещи – комисии – мълчание…. и нищо. И отново: комисия – въпроси – отговори….. и пак нищо. След това, на заседание на ОбС всичко това се увенчава с решение НЕ, под предлог, че не били получили „подобаващи” отговори. Явно, че под „подобаващи” разбират не реалните, а онези , които им се иска да чуят.

– Поставят ли Ви се условия, има ли политически и персонални претенции към Вас, като кмет?

– Важното е, че стана ясно каква е цената, за „разбирателството“ между администрация и Общински съвет

 • Да се назначи една доста компрометирана дама на сигурна заплата и топло местенце, която през последните години се доказа в създаване на интриги в ущърб на общината и демонстрация на лошото си възпитание.
 • Да се „ходи по свирката“ на „Човекът общество“, за да бъдат приемани решенията. И това се поднася като заплаха и с размахване на пръст!
 • Да имаме безграничното търпение да гледаме как общинска съветничка, по професия домакин, подлага на разпит главен счетоводител, без да разбира отговорите на зададените от нея въпроси.
 • Да се наказват служители, нелицеприятни за съветниците.
 • Работещи в администрацията да стоят по 12-13-14 часов работен ден в услуга на нищо неразбиращите общински съветници от „управляващото мнозинство”. Тази заформила се в ОбС – Златица „Осморка на Блейк” пропилява време и средства в приемане на безумни и безхаберни решения.

– Може би гражданите на община Златица, избирателите трябва да потърсят отговорност за това поведение?

– Кой търси отговорност на колективен орган? Кой би могъл да държи сметка на 8 самозабравили се индивида? За тях няма наказания, няма отговорност! Четири години ще минат, ще си получават заплатите, без да е свършена работа за лев дори. А градът – пала го палило…И така – до следващите избори. Пак доктор ще агитира пациентите си за преференция, пак Евророма ще се скрие зад коалиция, пак ще се опитваме да не допускаме продаването на Златица… Но то какво остана?

– Какви са приоритетите на новия ОбС, какви решения до момента взе законодателният орган в Златица от 10.11.2015 г. до момента?

– Некомпетентността стига до там, че 1/3 от взетите до сега  решения  са върнати и атакувани за отмяна в административен съд.

РЕШЕНИЕ № 7

Не дава съгласие Община Златица да участва като партньор /без какъвто и да е финансов ангажимент/ на „Аграрно-техническа професионална гимназия” (АТПГ) – гр. Златица в проект: към ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

РЕШЕНИЕ № 8

 1. Дава съгласие Община Златица да участва в създаване на местно партньорство с общините Чавдар, Челопеч и Мирково, неправителствена организация: Сдружение „За един по-добър живот” и търговско дружество „Декра 66” ЕООД и подписване на Споразумение, с цел кандидатстване
 2. Партньорите по проекта са общините Златица, Чавдар, Челопеч, Мирково, както и избраните: НПО – Сдружение „За един по-добър живот”, със седалище и адрес на управление гр. Златица, пл. Македония № 4, ет. 2, ап. 7, ЕИК: 131342005, представлявано от Петя Чолакова и търговско дружество „Декра 66” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Златица, ул. „Медет” № 11, ЕИК: 202964832, представлявано от Дончо Дончев.
 3. Водещ партньор, кандидат за финансова помощ по проекта ще бъде община Чавдар.
 4. Упълномощава д-р Иван Димитров Стойнов – председател на ОбС-Златица да представлява Община Златица в партньорство по проекта и да подпише Споразумението за партньорство. /Тук трябва да се разясни, че решението беше бавено до последния момент докато не се вкара сдружението на Петя Чолакова, за да усвои средства. Също е много важно да се напомни, че другите общини предложиха Златица за водеща и управляваща проекта, но ОбС – Златица взеха решение община Чавдар да е водеща?!/

РЕШЕНИЕ № 12

Определя месечно възнаграждение на общински съветник в размер на 70% от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

РЕШЕНИЕ № 14

Определя месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет – Златица за четиричасов работен ден в размер на 90% от възнаграждението на кмета на Община Златица, считано от 10.11.2015 г.

РЕШЕНИЕ № 16

 1. Определя за технически сътрудник на Общински съвет – Златица Петя Тодорова Чолакова.
 2. Задължава кмета на община Златица в тридневен срок да сключи договор с Петя Тодорова Чолакова за изпълнение на длъжността „Технически сътрудник на ОбС”.

РЕШЕНИЕ № 23

Възлага на кмета да отстрани контролно-пропусквателно съоръжение, монтирано на входа на административната сграда на община Златица.

Задължава кмета на общината да възстанови в бюджета изразходваната сума

РЕШЕНИЕ № 26

 1. Освобождава д-р Иван Димитров Стойнов от длъжност и отговорност, като управител на „Медицински център І – Златица” ЕООД.
 2. Възлага на Кмета на Община Златица да извърши правните и фактически действия за освобождаването на д-р Иван Димитров Стойнов по партидата на Дружеството в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

РЕШЕНИЕ № 27

Избира Донка Колева-Тинчева за прокурист на Медицински център 1 – Златица ЕООД

Възлага на кмета да изготви договор за прокура и да го внесе за разглеждане от ОбС.

РЕШЕНИЯ от заседанието на 01.02. 2016:

Не приема актуализация на бюджета и лишава отличните ученици от социално слаби семейства на двете училища от стипендии.

Не приема отчета на план-сметката по сметопочистване и сметоизвозване /без аргументи/

Не приема план сметката за 2016 за сметопочистване и сметоизвозване /без мотиви и без обяснения/

Всички тези неща не се приемат от ОбС – Златица. Защо? Няма отговор!

И накрая – ОбС – Златица не прие предложения бюджет за 2016 г. След умопомрачителна декларация на общинската съветничка-председател на бюджетна комисия стана ясно, че бюджетът няма да се приеме, защото „управляващото мнозинство” не харесвало секретаря на общината и поведението му?!

И ОТНОВО 8 ГЛАСА ПРОТИВ!!!

 • – И все пак кои са хората, спъващи развитието на общината?

– За да стане ясно кои са основните „играчи“, редно е да се изпишат имената им. Може би трябва да се сложат и снимките им, защото част от лицата им избиратели не видяха в предизборната кампания дори и на плакат, а умело се скриха. Това са:

Димитър Димитров, Елена Герасимова и Десислава Меченова – тримата прикрити зад „Коалиция за промяна на Златица“, но реално издигнати от Евророма. Имат стабилен гръб от председателя на партията и основно действащо лице, но не и на яве. Все пак трябва да го поздравим за чинното му присъствие на заседанията – хората от години не помнят такава заинтересованост за съдбините на града.

Иван Стойнов и Димитрина Савовска – представители на ГЕРБ, подписали споразумение за управление с Евророма, а иначе на национално ниво Евророма е коалиционен партньор на БСП!

За по-голяма яснота, ще го представим схематично:

БСП – ЕВРОРОМА – ГЕРБ, т.е. БСП=ГЕРБ?!

Интересен математически израз!

Аделина Павлова, Асен Плахов и Веселин Тинчев –    представители на Реформаторския блок, само че нереформирани, а се врекли на ПП Евророма и й дали мъжка дума. И какво излиза:

БСП – ЕВРОРОМА – Реформаторски блок, т.е.

БСП=Реформаторски блок.

Математически извод!

– Виждате ли някакъв изход от създалата се ситуация?

– Малко преди да изтекат 100 дни от настоящия мандат, опитът и зрелостта на дългогодишния съветник Тодор Чомпалов надделя и той предложи и ще излезе с декларация – 3 месеца да няма заседания, Общинският съвет да се саморазпусне и президентът да насрочи нови избори за общински съветници в Златица.

Може би това наистина е решението за разплитане на възела от зависимости. Ако цената за работа и просперитет не е съдбата на града и общината ни, за което всеки един от съветниците е положил клетва, а някакви назначения на смешни лица, то нека да има нови избори за ОбС в Златица!

Добави коментар