След края на Стажантска програма 2019 на „Елаците-мед“, петима стажанти стават част от компанията

На 30 септември в „Елаците-Мед” АД се състоя официално закриване на деветата лятна Стажантска програма на компанията. През тази година участие в нея взеха 32 студенти от цялата страна и чужбина.

Стажантите бяха посрещани и приветствани от Милена Христова -директор „Човешки ресурси” и Даниела Горанова – ръководител „Набиране на персонал, обучения и квалификация”.

Преди официалната част бе прожектиран филм, представящ избрани моменти от стажа на студентите. Те имаха възможност да се видят отстрани, в реална работна среда.

Стажантската програма е част от корпоративната социална отговорност на дружеството и е важен елемент от ефективната политика по управление на човешките ресурси. Стажантите работят под ръководството на наставници – доказани професионалисти с богат опит в компанията.

През тази година, участници в Стажантска програма 2019 са възпитаниците на: МГУ „Св. Иван Рилски”, Университет за национално и световно стопанство, Химико-технологичен и металургичен университет, Великотърновски университет, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Стопанска академия гр. Свищов  и от Университета в Лийдс, Великобритания. Стажантите придобиха опит в „Химическа лаборатория“, отдел „Обследване на нови технологии за извличане на метал”, дирекция „Финанси и вътрешен одит”, дирекция „Търговия“, отдел „Доставки“,  дирекция „Човешки ресурси”,  дирекция „Административни и социални дейности“, дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, отдел „Софтуерни разработки” и отдел „Информационни системи на минната промишленост”. в Обогатителен комплекс,  с. Мирково и в Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе. Г-жа Милена Христова благодари на стажантите за положените усилия и за ползотворната работа през тези три месеца, както и на наставниците за безкористните им усилия да предадат на младите хора знанията и опита си. Тя благодари за добрата подготовка на летния стаж на Даниела Горанова, както  и на Мариана Вътева – експерт подбор на персонала/обучения и квалификация, към дирекцията. 

По време на церемонията, г-жа Горанова представи пред присъстващите резултатите от проведената анкета за работата на стажантите. Според наставниците, студентите имат висока мотивация за работа и са проявили висока отговорност към работния процес. Те изказват препоръка, стажантите да надграждат своите знания, получени в университетите, като ползват и външни източници.

Стажантите, от своя страна, оценяват високо предоставяната им от наставниците необходима информация за изпълнение на задачите. Впечатлени са от тактичното и внимателно отношение към тях.

В края на церемонията Милена Христова съобщи, че към настоящия момент петима стажанти, които са били част от „Стажантска програма 2019” вече са назначени на работа в „Елаците-Мед” АД. Това са Венцислава Андреева, която ще работи в отдел „Обследване на нови технологии за извличане на метал”, Васил Маринов и Николай Лазаров, назначени в МФЦ. Мария Бончева е назначена в рудодобивен комплекс Етрополе в отдел „Складово стопанство”, а в участък „Ремонти”, също на територията на рудодобивния комплекс, на работа е назначена Деница Тодорова.

Предложение за работата е отправено и към други стажанти и се очаква тяхното назначаване в компанията. С това отново бе доказано, че лятната Стажантска програма повишава мотивацията на студентите за усвояване на практически умения и нови знания.

Краят на „Стажантска програма 2019” бе обявен с връчването на  удостоверенията за успешно завършен стаж на студентите.