Семинар за предприемачеството

Аурубис България

Aurubis

На 20 февруари в информационния център на Аурубис България в Пирдоп се проведе семинар на тема „Предприемачеството – път за мен?”. Срещата бе съвместна инициатива на компанията и фондация „Помощ за благотворителността в България”. Присъстваха Драга Сапунджиева – координатор Социални програми и Информационни центрове, Елица Баракова – председател на фондация „Помощ за благотворителността в България”, Павел Панайотов – директор програми по предприемачество в център „Ринкър” към фондацията.

В семинара участие взеха ученици и преподаватели от средните училища в района, студенти по „Предприемачество” в Университета за национално и световно стопанство. Павел Панайотов разказа за своите първи стъпки в предприемачеството. Чрез кратка презентация той набеляза най-важните аспекти на предприемачеството. Представени бяха слабите и положителни страни на това да си предприемач или служител в дадена фирма. Засегнати също бяха и въпросите какво е социално предприемачество и какви програми предлага център „Ринкър” за социални предприемачи.

Присъстващите ученици и студенти активно участваха в лекцията, като задаваха въпроси, изказваха мнения.

Добави коментар