Село Бенковски с ново улично осветление

Проектът е част от Благотворителната програма „Българските добродетели“
на четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН

В навечерието на коледните празници улиците на село Бенковски бяха осветени от 120 нови LED осветителни тела. Новото модерно осветление на селото е дарение по Благотворителната програма „Българските добродетели“ на четирите дружества – Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД.
Това е вторият реализиран проект след подписаното на 18 ноември рамково споразумение с община Мирково за развитие и подпомагане на значими проекти за жителите на общината.
По случай пуска на проекта г-жа Светлана Георгиева, кметски наместник на село Бенковски, благодари на дарителите, като изрази своята и на жителите искрена благодарност към Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД за навременното дарение. „Подмяната на уличното осветление обнови не само облика на селото, а осигури по-висока енергийна ефективност и по-добра видимост при осветлението на Бенковски.“- сподели тя, като изрази надеждата на хората и за в бъдеще да могат да разчитат на любезното сътрудничество на община Мирково и подкрепата на четирите компании.
През декември 2020 г. община Мирково получи нова сметосъбираща машина. Предстои реализацията на проект за рекултивация на депото за битови отпадъци в Смолско. През следващите три години, съгласно рамковото споразумение, основателите на Благотворителна програма „Българските добродетели“, създадена през 2018 г. по идея на проф. дтн инж. Цоло Вутов, ще продължат да подпомагат и да финансират и други значими проекти и каузи.
Програмата „Българските добродетели“ е израз на последователната социално-отговорна политика на Група ГЕОТЕХМИН към местните общности. Тя се осъществява и във връзка с последствията заради ограниченията, породени от Covid-19 и очакваната глобална икономическа криза.
Четирите дружества, основатели на програмата, желаят да подкрепят местните общности и общинската власт, като подпомогнат качеството и условията за живот в общините, където развиват своята дейност.