Свободни работни позиции в „Елаците-Мед“ АД – Машинен оператор/роторна трошачка