Свободна работна позиция за Носач-товарач стоки в „Елаците-Мед“ АД