Резултати ПИ 2021 от всички населени места в Средногорието

4 арил 2021 г.

Община Антон

Право на глас – 1 267 души

Гласували – 575

Машинно гласували – 115

Недействителни бюлетини – 7

„Не подкрепям никого“ – 9

1. ПП ВМРО – 19

4. ПП БСП за България – 123

5. ПП Възраждане – 25

6. ПП АБВ – 1

7. ПП Атака – 7

9. ПП ДПС – 62

10. Българска прогресивна линия – 4

11. Демократична България – 27

14. БНО – 8

18. Коалиция Изправи се, Мутри вън – 38

24. Коалиция Воля – НФСБ – 14

28. ПП ГЕРБ – 106

29. ПП Има такъв народ – 117

Община Чавдар

Право на глас – 1 014 души

Гласували – 541

Машинно гласували – 141

Недействителни бюлетини – 2

„Не подкрепям никого“ – 15

1. ПП ВМРО – 71

4. ПП БСП за България – 134

5. ПП Възраждане – 4

6. ПП АБВ – 2

7. ПП Атака – 9

9. ПП ДПС – 28

10. Българска прогресивна линия – 9

11. Демократична България – 15

14. БНО – 10

18. Коалиция Изправи се, Мутри вън – 9

24. Коалиция Воля – НФСБ – 10

28. ПП ГЕРБ – 100

29. ПП Има такъв народ – 95

Община Челопеч

Право на глас – 1 236 души

Гласували – 729

Машинно гласували – 118

Недействителни бюлетини – 18

„Не подкрепям никого“ – 10

1. ПП ВМРО – 16

4. ПП БСП за България – 162

5. ПП Възраждане – 7

6. ПП АБВ – 4

7. ПП Атака – 4

9. ПП ДПС – 18

10. Българска прогресивна линия – 2

11. Демократична България – 18

14. БНО – 15

18. Коалиция Изправи се, Мутри вън – 21

24. Коалиция Воля – НФСБ – 12

28. ПП ГЕРБ – 280

29. ПП Има такъв народ – 125

ОБЩИНА МИРКОВО
село Мирково

Право на глас – 1 240 души
Гласували – 509
Недействителни бюлетини – 16
„Не подкрепям никого“ – 22
Машинно гласували – 166

1. ПП ВМРО – 10
4. ПП БСП за България – 84
5. ПП Възраждане – 8
6. ПП АБВ – 1
7. ПП Атака – 3
8. ПП КОД – 22
9. ПП ДПС – 10
10. Българска прогресивна линия – 5
11. Демократична България – 21
14. БНО – 18
16. ПП МИР – 9
18. Коалиция Изправи се, Мутри вън – 27
21. ПП Републиканци за България – 23
24. Коалиция Воля – НФСБ – 21
28. ГЕРБ – СДС – 93
29. ПП Има такъв народ – 97

село Каменица

Право на глас – 65 души
Гласували – 32
Недействителни бюлетини – 0
„Не подкрепям никого“ – 1

1. ПП ВМРО – 1
4. ПП БСП за България – 5
5. ПП Възраждане – 0
6. ПП АБВ – 0
7. ПП Атака – 0
8. ПП КОД – 2
9. ПП ДПС – 0
10. Българска прогресивна линия – 0
11. Демократична България – 3
14. БНО – 0
16. ПП МИР – 2
18. Коалиция Изправи се, Мутри вън – 4
24. Коалиция Воля – НФСБ – 2
28. ГЕРБ – СДС – 7
29. ПП Има такъв народ – 4

село Смолско

Право на глас – 218 души
Гласували – 100
Недействителни бюлетини – 1
„Не подкрепям никого“ – 1

1. ПП ВМРО – 2
4. ПП БСП за България – 23
5. ПП Възраждане – 0
6. ПП АБВ – 0
7. ПП Атака – 1
9. ПП ДПС – 0
10. Българска прогресивна линия – 1
11. Демократична България – 2
14. БНО – 3
18. Коалиция Изправи се, Мутри вън –43
24. Коалиция Воля – НФСБ – 5
28. ГЕРБ – СДС – 41
29. ПП Има такъв народ – 10

село Бенковски

Право на глас – 89 души
Гласували – 52
Недействителни бюлетини – 2
„Не подкрепям никого“ – 2

ПП ВМРО – 1
4. ПП БСП за България – 16
5. ПП Възраждане – 2
6. ПП АБВ – 0
7. ПП Атака – 1
9. ПП ДПС – 0
10. Българска прогресивна линия – 0
11. Демократична България – 3
14. БНО – 1
18. Коалиция Изправи се, Мутри вън – 3
24. Коалиция Воля – НФСБ – 3
28. ГЕРБ – СДС – 15
29. ПП Има такъв народ – 1

Село Буново

Право на глас – 244 души
Гласували – 125
Недействителни бюлетини – 2
„Не подкрепям никого“ – 3

1. ПП ВМРО – 6
4. ПП БСП за България – 30
5. ПП Възраждане – 3
6. ПП АБВ – 0
7. ПП Атака – 3
9. ПП ДПС – 2
10. Българска прогресивна линия – 0
11. Демократична България – 3
14. БНО – 12
16. ПП МИР – 2
18. Коалиция Изправи се, Мутри вън – 1
24. Коалиция Воля – НФСБ – 13
28. ГЕРБ – СДС – 34
29. ПП Има такъв народ – 6

Община Копривщица

Право на глас – 1 872 души
Гласували – 1 041
Машинно гласували – 168
Недействителни бюлетини – 23
„Не подкрепям никого“ – 18

1. ПП ВМРО – 73
4. ПП БСП за България – 241
5. ПП Възраждане – 10
6. ПП АБВ – 3
7. ПП Атака – 7
9. ПП ДПС – 7
10. Българска прогресивна линия – 0
11. Демократична България – 73
14. БНО – 20
18. Коалиция Изправи се, Мутри вън – 50
24. Коалиция Воля – НФСБ – 30
28. ГЕРБ – СДС – 271
29. ПП Има такъв народ – 167

ОБЩИНА ПИРДОП
Град Пирдоп

Право на глас – 6 103 души
Гласували – 2 946
Недействителни бюлетини – 48
„Не подкрепям никого“ – 60
Машинно гласували – 1 162

1. ПП ВМРО – 102
4. ПП БСП за България – 446
5. ПП Възраждане – 65
6. ПП АБВ – 14
7. ПП Атака – 28
9. ПП ДПС – 162
10. Българска прогресивна линия – 44
11. Демократична България – 175
14. БНО – 76
18. Коалиция Изправи се, Мутри вън – 137
24. Коалиция Воля – НФСБ – 52
28. ГЕРБ – СДС – 793
29. ПП Има такъв народ – 667

село Душанци

Право на глас – 610 души

Гласували – 340

Недействителни бюлетини – 9

„Не подкрепям никого“ – 4

Машинно гласували – 95

1. ПП ВМРО – 11

4. ПП БСП за България – 75

5. ПП Възраждане – 7

6. ПП АБВ – 1

7. ПП Атака – 3

9. ПП ДПС – 16

10. Българска прогресивна линия – 2

11. Демократична България – 13

14. БНО – 7

18. Коалиция Изправи се, Мутри вън – 18

24. Коалиция Воля – НФСБ – 5

28. ГЕРБ – СДС – 75

29. ПП Има такъв народ – 86

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
Град Златица

Право на глас – 4 223 души
Гласували – 1 997
Недействителни бюлетини – 42
„Не подкрепям никого“ – 54
Машинно гласували – 735

1. ПП ВМРО – 56
4. ПП БСП за България – 414
5. ПП Възраждане – 49
6. ПП АБВ – 44
7. ПП Атака – 18
9. ПП ДПС – 7
10. Българска прогресивна линия – 7
11. Демократична България – 89
14. БНО – 86
18. Коалиция Изправи се, Мутри вън – 80
24. Коалиция Воля – НФСБ – 44
28. ГЕРБ – СДС – 544
29. ПП Има такъв народ – 427

село Карлиево

Право на глас – 152 души
Гласували – 95
Недействителни бюлетини – 2
„Не подкрепям никого“ – 1

1. ПП ВМРО – 6
4. ПП БСП за България – 23
5. ПП Възраждане – 3
6. ПП АБВ – 0
7. ПП Атака – 2
9. ПП ДПС – 0
10. Българска прогресивна линия – 0
11. Демократична България – 3
14. БНО – 3
18. Коалиция Изправи се, Мутри вън – 6
24. Коалиция Воля – НФСБ – 3
28. ГЕРБ – СДС – 26
29. ПП Има такъв народ – 17

село Петрич

Право на глас – 175 души

Гласували – 86

Недействителни бюлетини – 3

„Не подкрепям никого“ – 0

1. ПП ВМРО – 3

4. ПП БСП за България – 22

5. ПП Възраждане – 1

6. ПП АБВ – 0

7. ПП Атака – 0

9. ПП ДПС – 2

10. Българска прогресивна линия – 0

11. Демократична България – 4

14. БНО – 1

18. Коалиция Изправи се, Мутри вън – 2

24. Коалиция Воля – НФСБ – 3

28. ГЕРБ – СДС – 16

29. ПП Има такъв народ – 27

След 100% обработване на протоколите в Районната избирателна комисия на Софийска област, станаха ясни преференциите от гласуването за отделните кандидатски листи.

Ето и общия брой на преференциите от Софийска област за кандидатите от района на Средногорието.

Стоянка Балова, от листата на „БСП за България” – 1 031.

Йордан Коленцов, също от „БСП за България” – 150.

Яко Банчев, ПП ДПС – 95.

Елена Чумпова, Коалиция „Демократична България” – 165.

Цветан Македонски, ПП МИР – 13.

Георги Чобанов, ПП Републиканци за България – 15.

Ангел Ангелов, Коалиция ВОЛЯ – НФСБ – 37.

Димитринка Савовска, Коалиция ВОЛЯ-НФСБ – 37.

Еленка Каранешева, Коалиция ВОЛЯ – НФСБ – 34.

Силвия Коленцова, Коалиция ВОЛЯ – НФСБ – 62.

Анна Нейкова, Коалиция ГЕРБ-СДС – 501.

Стоян Павлов, ПП ВМРО – 81.

Колко преференции получиха кандидатите за народни представители от Средногорието от своите съграждани?

В листите на политическите партии в 26-ти многомандатен избирателен район Софийска област бяха включени и кандидати от района на Средногорието.

В листата на БСП за България бях двама – Стоянка Балова от Златица и Йордан Коленцов от Пирдоп.

С преференция за Стоянка Балова са гласували 542 души.

С преференция за Йордан Коленцов са гласували 76 души.

В листата на ГЕРБ – СДС бе включен един кандидат – Анна Нейкова – Райкова от Пирдоп.

С преференция за Нейкова своя вот са дали 217 души.

В листата на ПП ВМРО бе включен Стоян Павлов от Копривщица. Той е предпочетен с 48 преференции.

В листата на ПП АБВ бе включен Боян Иванов от Златица.

С преференция за Иванов са гласували 38 човека.

В листата на Демократична България участва Елена Чумпова от Копривщица, който получи 33 преференции.

В листата на Коалиция Воля – НФСБ бяха включени 4 души от района – Ангел Ангелов от Копривщица, Димитринка Савовска от Златица, Еленка Каранешева от Смолско и Силвия Коленцова от Мирково.

Ангелов има 15 преференции, Савовска има 21 преференции, Каранешева – 3, Коленцова – 34.

Мария Цачева от Чавдар и Иван Болчев от Пирдоп бяха включени в листата на Българска прогресивна линия. Цачева получи 22 преференции, а Болчев – 0.

В листата на ПП ДПС бе Яко Банчев от Копривщица, който получи 14 преференции.

В листата на ПП МИР участва Цветан Македонски от Мирково. Той получи 11 преференции.