Резултати от втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, 21 ноември 2021 г.

От имащите право на глас 18 497 жители във всичките 15 населени места от Средногорието, пред урните вчера са застанали 6 893 избиратели.
От тях за Румен Радев и Илияна Йотова са гласували 4 897 души.
За Анастас Герджиков и Невяна Митева са гласували 1 888 души.

Община Челопеч

Право на глас – 1 257

Гласували – 580

Не подкрепям никого – 8

Румен Радев/Илияна Йотова – 378

Анастас Герджиков/Невяна Митева – 194

Община Чавдар

Право на глас – 1019

Гласували – 347

Не подкрепям никого – 6

Румен Радев/Илияна Йотова – 267

Анастас Герджиков/Невяна Митева – 74

Община Антон

Право на глас – 1 257

Гласували – 390

Не подкрепям никого – 7

Румен Радев/Илияна Йотова – 298

Анастас Герджиков/Невяна Митева – 85

Село Душанци

Право на глас – 604

Гласували – 239

Не подкрепям никого – 1

Румен Радев/Илияна Йотова – 184

Анастас Герджиков/Невяна Митева – 54

Град Пирдоп

Право на глас – 5 989

Гласували – 2 131

Не подкрепям никого – 23

Румен Радев/Илияна Йотова – 1 444

Анастас Герджиков/Невяна Митева – 664

Село Църквище

Право на глас – 223

Гласували – 100

Не подкрепям никого – 1

Румен Радев/Илияна Йотова – 57

Анастас Герджиков/Невяна Митева – 41

Село Петрич

Право на глас – 171

Гласували – 96

Действителни бюлетини – 94

Не подкрепям никого – 1

Румен Радев/Илияна Йотова – 75

Анастас Герджиков/Невяна Митева – 18

Село Карлиево

Право на глас – 152

Гласували – 86

Действителни бюлетини – 85

Не подкрепям никого – 2

Румен Радев/Илияна Йотова – 46

Анастас Герджиков/Невяна Митева – 37

Град Златица

Право на глас – 4 181

Гласували – 1 479

Не подкрепям никого – 23

Румен Радев/Илияна Йотова – 1 064

Анастас Герджиков/Невяна Митева – 389

Село Бенковски

Право на глас – 84

Гласували – 44

Румен Радев/Илияна Йотова – 28

Анастас Герджиков/Невяна Митева – 16

Село Буново

Право на глас – 232

Гласували – 109

Действителни бюлетини – 106

Румен Радев/Илияна Йотова – 69

Анастас Герджиков/Невяна Митева – 37

Село Смолско

Право на глас – 219

Гласували – 86

Действителни бюлетини – 83

Румен Радев/Илияна Йотова – 53

Анастас Герджиков/Невяна Митева – 30

Село Каменица

Право на глас – 58

Гласували – 33

Не подкрепям никого – 1

Румен Радев/Илияна Йотова – 25

Анастас Герджиков/Невяна Митева – 7

Село Мирково

Право на глас – 1 204

Гласували – 330

Не подкрепям никого – 7

Румен Радев/Илияна Йотова – 236

Анастас Герджиков/Невяна Митева – 87

Община Копривщица

Право на глас – 1 850

Гласували – 840

Не подкрепям никого – 12

Румен Радев/Илияна Йотова – 673

Анастас Герджиков/Невяна Митева – 155