Регионална среща в община Златица по социалните проблеми

regsreshtasoczl

На 16 март в заседателната зала на община Златица се проведе регулярна среща на представители от седемте общини в сферата на социалните дейности, със звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за социални услуги. Присъстваха зам.-областният управител на София област Емил Атанасов, зам.-кметът на община Пирдоп Вера Бойчева, Джамая Велкова – експерт в областна администрация, Джимила Пашова – областен координатор по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социалните услуги на регионално равнище”, директорът на дирекция „Социално подпомагане” – Пирдоп Анна Нейкова, социални служители от общинските администрации на Копривщица, Антон, Пирдоп, Златица, Челопеч, Чавдар и Мирково.

По време на срещата бяха обсъдени стратегиите за развитие на социалните услуги в район Средногорие, в съответствие с областната стратегия.

След срещата присъстващите посетиха Дневния център за хора с увреждания в Златица, чиято дейност ще бъде държавно делегирана. Участниците в срещата изразиха възхищение, че центърът е оборудван модерно и е изграден благодарение на европроект, както и от факта, че проектът е реализиран благодарение на публично-частно партньорство между община Златица и НПО „Нов поглед”.

Добави коментар