Първият приемен период за финансиране на проекти е към края си

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и общините Челопеч, Чавдар и Златица в подкрепа на бизнеса и устойчивата заетост

Десислава Чалъмова, консултант от „Смарт А Груп“ ЕООД

През месец февруари тази година „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и общините Челопеч, Чавдар и Златица учредиха Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“. Целта на Фонда е даде възможност на хората от тези общини да реализират своите идеи чрез осигуряване на грантова финансова подкрепа на обща стойност 170 000лв. и заем с най-добри условия.

Партньори на Фонда са техническите консултанти „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД. Банката осигурява кредитната част на проекта в размер на сумата, отпусната от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, а консултантите подпомагат желаещите да изготвят бизнес план, с който да кандидатстват пред Фонда.

На 06.07.2021г. „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и общините Челопеч, Чавдар и Златица, в качеството си на учредители, откриха първи приемен период за 2021г. за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда. Всички желаещи могат да подават проектите си до 07.09.2021г. в Информационния център на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД.

Десислава Чалъмова, консултант от „Смарт А Груп“ ЕООД разказа повече за възможностите, които Фондът предоставя.

Това е един уникален шанс за Средногорието, тъй като тук общините са малки и с не голям брой население. Регионът е индустриален и наша обща цел е да насърчим предприемачеството предвид факта, че ресурсите, които се добиват от минните компании в района са изчерпаеми. Благодарение на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД, Фондът предоставя възможност за осъществяване на нови бизнес проекти или подкрепа на съществуващ бизнес. С това се търси стимулиране на откриването на работни места за хората от Средногорието преди приключване на дейността на големите минни компании.“ – разказва Десислава.

Разбираме, че всяко начинание е трудно, всяко непознато нещо ни се струва предизвикателно, и именно за това Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“ дава възможност на желаещите предприемачи да работят с консултанти, които да подпомагат подготвителните етапи и първите стъпки на бизнеса.

Неслучайно бяха осигурени обучения и допълнителни консултации за всички, които имат желание да стартират свой бизнес. Целта на обучението е на първо място да се покаже какво е предприемачеството, а след това да се премине през всички основни моменти на развитието и стартирането на една фирма, което пък е в основата на бизнес плана, който се изисква при кандидатстване. Забележителното тук е, че освен заемането на определена сума от „Райфайзенбанк България“ ЕАД, чийто условия са договорени и в полза на кредитополучателите, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД безвъзмездно осигурява същата сума под формата на грант.

Щастлива съм от факта, че кметовете на трите населени места също много подкрепят идеята и стимулират жителите си да кандидатстват. Помагат ни като осигуряват помещения, разговарят с хората и ги мотивират. Важно е да има подкрепа от общинската администрация.“, споделя Десислава.

Вече 17 години „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД инвестира в устойчивото развитие на региона на Средногорието. С тази стъпка дружеството допълнително цели да създаде условия и да насърчи развитието на микро, малък и среден бизнес като насърчава предприемачество, осигуряването на устойчива заетост и икономически растеж.

Консултантът от „Смарт А Груп“ ЕООД Десислава Чалъмова апелира към хората:

Мили предприемачи от Челопеч, Чавдар и Златица, направете първата стъпка и кандидатствайте във Фонда, защото имате изключителната възможност и уникалния шанс със средствата, които ще Ви бъдат предоставени от проекта да стартирате или да доразвиете своя собствен бизнес. Мотивирайте Ваши приятели, колеги, дори Ваши конкуренти в региона да кандидатстват, защото всеки има единствен по рода си бизнес и никой не може да вземе идеята на другите. Най-важно е да имате желание да стартирате, защото това е Вашият бизнес и никой не може да го прави по-добре от самите Вас.“