Прощаваме се с Иван Иванов, дългогодишен кмет на село Карлиево

На 31 януари се простихме
с Иван Иванов – дългогодишен кмет на село Карлиево.
Той пое по вечния си път на 29 януари.

„За мен е важно следното: всеки човек трябва да има своята си история. Тя е дотолкова важна, доколкото влияе върху поведението ти в момента и дава посоката за бъдещето. Както се казва – няма бъдеще без минало.
80 години! Та това години ли са?! Освен това всичките са изпълнени със смисъл, със съдържание, не са отлетели безсмислено. Всеки мой ден е бил изпълнен с мисъл, с решаване на задачи, с работа. Винаги съм казвал: Не многото години правят човека пълноценен, а малко години, но изпълнени с много живот! – това сподели през 2015 година Иван Иванов за 80-годишния си юбилей. 

80godiniIvanIvanov

Иван Стойнов Иванов е роден на 23 май 1935 г. в с. Карлиево. Учил е в с. Карлиево, с. Челопеч, Пирдоп, Перник и с. Райново. Има придобита минна специалност: „Експлоатация на полезните изкопаеми”. Освен това е завършил Висшата профсъюзна школа в София.

Започва работа в „Горубсо” гр. Мадан през 1955 г. като началник смяна. Там работи няколко години като началник участък, зам.-главен инженер, главен инженер, начални рудник, старши инженер, началник прахово вентилационна служба, старши инженер по пробивно-взривни работи и шахтостроене на III рудоуправление. Тогава по решение на Министерството на тежката промишленост ръководството на „Горубсо” му възлага прокарването на скоростна проходка за разкриване на богати металозалежи, с цел повишаване ефективността на Комбината. Под негово ръководство се постига национален рекорд от 343,40 м. проходка. Този рекорд не е надминат досега в рудодобива. Поради този факт Иван Иванов и още 4 миньори са предложени за званието „Герой на социалистическия труд”. По поръчение на Главна дирекция „Горубсо” е пращан в проблемните три рудника тогава – „Баран”, „Върба” и „IX септември”. За тези му дейности и други заслуги е награждаван многократно. Бил е четири пъти „Отличник на Министерството”, три пъти национален първенец с „Народен орден на труда” – бронзов, сребърен и златен, орден „Георги Димитров“.

След като става утвърден специалист, започва работа в Държавни мини „Маджарово”. Тук работи в Производствения отдел като старши инженер по пробивно-взривни работи. След това го назначават за началник рудник „Арда”. На този обект е награждаван три пъти като първенец на предприятието, един път като национален първенец.

През 60-те години, по покана на ръководството на Държавни мини „Челопеч” постъпва на работа в Челопеч като началник участък, началник минно-спасителна секция и началник рудник. През този период работи основно обществено-политическа работа. Съветник е в Общинския съвет на община Средногорие два мандата. По време на Стопански минно-металургичен комбинат Средногорие е бил председател на съвета на председателите на профсъюзите на всички рудодобивни и нерудни предприятия, на металургичните и преработвателни предприятия от цяла България. Носител е на златна значка на Българските професионални съюзи. Участва активно в строителството на националния обект МОК „Елаците”. За тази му дейност е награден с орден „Червено знаме на труда”. За високи успехи в производствената дейност е награден с най-високото правителствено отличие – орден „Народна Република България I степен”.

Председател е на Ловно-риболовното дружество в гр. Средногорие в продължение на 18 години. Председател е на федерациите по борба в гр. Средногорие. За четири месеца извежда отбора от окръжна група в националната.

От 1995 г. е избиран и назначаван за кмет на с. Карлиево в продължение на 5 мандата последователно. Неговата дейност като кмет е известна: негова е заслугата за ремонта на кметството, ремонта на църквата, детска площадка, три моста, смяна на водопровод, нов водоизточник за питейна изворна вода, клуба на пенсионера, модерен съвременен казан за изваряване на ракия, построяване на хижа, водоснабдяване, ограждания и ритуален обект на гробището, почистване на реките, корекция на част от канализацията и др.

Най-важното в неговия стил на работа бе диалогичността, „балансираната политика” към ръководствата на предприятията, общините, обществените организации, НПО.

През 2005 г. бе удостоен със званието „Носител на почетния знак на Златица”.
По повод 80-годишнината си, през 2015 година, бе удостоен със званието „Почетен гражданин на община Златица“.

Един пълноценен живот,
отдаден в името на обществото и семейството!

Светъл ти път и вечна ти памет,
приятелю на вестник Камбана!