В процес на реализация са важни за Аурубис инвестиционни проекти

regsreshtatimkurt

На 24 октомври в информационния център на Аурубис България в Пирдоп се състоя регулярна среща на изп. директор на компанията Тим Курт с местните медии. На срещата присъстваха и Мануела Тотева, мениджър Комуникации и Драга Сапунджиева, координатор социални програми и информационно обслужване.

Тим Курт представи подробности около реализирането на различни инвестиционни проекти на компанията и даде информация за социалната политика на компанията. Той направи и кратка оценка на посещението на членовете на надзорния съвет на Аурубис АГ в завода.

Инвестиционните проекти на компанията

До края на настоящата година очакваме да приключи изграждането на склада за концентрати на пристанище Бургас. Този проект е част от дългосрочното ни партньорство с пристанището. Реализираме го съвместно с „Български морски флот”, тъй като според българското законодателство ние не можем сами да построим такъв склад там. Очакваме през януари или февруари да приемем и първите товари, които ще пристигнат там. Рано през пролетта планираме да направим официално откриване.

Процесите в този склад ще се извършват на закрито, като всичката техника – кранове за товарене и разпределяне на концентрати, ще бъдат в самия склад. Целта е в бъдеще целият процес по товарене и разтоварване да става на закрито.

Вторият проект, който отново изпълняваме с пристанище Бургас е за изграждане на склад за сярна киселина. Целта на този проект е да преместим съхранението на сярна киселина на пристанището в Бургас. Към момента то се съхранява на пристанище Варна. Много скоро се очаква да започне изграждането на склада, като до четвъртото тримесечие на 2017 г. ще работим и във Варна и в Бургас, но от началото на 2018 г. се надяваме всичките процеси да бъдат преместени в Бургас.

От няколко седмици на територията на завода ни тук пуснахме в експлоатация 2 MW парна турбина, която използва отпадната пара на котел утилизатора. За този проект се говори от години и си мислехме, че малко по-бързо ще се случи. Проблемът обаче бе административният процес по пускането на турбината, който бе много дълъг и труден. Установихме, че спрямо процедурите няма разлика между тази малка парна турбина и една цяла електроцентрала.

В момента проектираме изграждане на нова анодна пещ в металургично производство. По този начин ще се увеличи количеството преработван концентрат в завода от 1 300 000 тона годишно до 1 470 000 тона. В металургичното производство вече имаме и резервен конвертор. Към настоящия момент имаме два производствени процеса с три конвертора. В бъдеще с резервния конвертор ще се увеличи работата на конверторите от 60% на над 90%. По този начин ние ще имаме един подвижен конвертор, който ще бъде на линия и във всеки един момент ще може да замести третия. Преди 2 седмици направихме първия реален тест на този тип операция. Очакванията са ни през ранното лято на следващата година да постигнем най-голямата стиковка в този вид операция, която да се случва по най-безопасния начин и най-бързо.

При увеличаването на количеството на преработени концентрати, някои от други системи в завода трябва да бъдат увеличени като капацитет. Поради тази причина в инвестиционната ни програма е предвидено увеличаване на капацитета на производство сярна киселина. За целта изградихме нов предконвертор, който се очаква да бъде пуснат в действие през ноември 2016 г.

При увеличаване на производството ни се налага и разширяване на хвостохранилището за фаялитов отпадък. То се осъществява в отделен проект в нашата инвестиционна програма. Както вече сме говорили разширяването на хвостохранилището ще се извършва на 16 отделни фази, като първата фаза ще приключи през ноември 2017 г. В зависимост от това с какъв капацитет на хвостохранилището се нуждаем, ще преминаваме към следващата фаза на инвестиционния проект. Искам да подчертая, че в последно време много интензивно работим върху намирането на пазар за фаялита. През септември месец имахме първата си сделка за продажбата на 10 000 тона фаялит на клиент от САЩ. Търсим и клиенти, които използват фаялита в инфраструктурата, тъй като той е по-качествен от цимента. Вече имаме разрешение за изпълнение на тези 16 фази, но не се знае колко от тях ще бъдат завършени. В зависимост от продажбата на фаялита, ще бъдат изграждани различните етапи на този проект. Планът е, ако не продадем нито един килограм фаялит капацитетът на разширеното депо с 16 фази да се запълни до 2029 г.

Новото депо за кек /гипс/ е готово, но според българското законодателство обаче, не може да имаме едновременно две действащи депа. Поради това планираме до края на следващата пролет да капсулираме старото депо и до края на септември 2017 г. да започнем да използваме новото депо.

Посещението на Надзорния съвет на Аурубис Груп

През последната седмица на месец септември надзорния съвет на Аурубис АГ посети нашия завод. Посрещането им бе изключително добре организирано. За първи път повечето от членовете на НС имаха възможност да участват в обиколка на нашия завод. Те бяха изключително впечатлени от това как изглежда завода и от работата на цялата територия. Това беше казано публично пред всички служители на групата, не само на нас. Подобна оценка от членовете на надзорния съвет е много важна от гледна точка на бъдещите инвестиции в завода. За това се радвам, че направихме много добро впечатление.

Социалните проекти на компанията и партньорството с местни общини

  • През последната финансова година в община Пирдоп подпомогнахме дейността на спортните клубове по волейбол, лека атлетика, тенис на маса, карате, футбол, и бокс. Доизградихме спортното игрище в СУ „С. Савов“. Също така започна и първият етап по изграждане на спортно игрище в с. Душанци. Вторият етап на този проект ще бъде завършен до 30 септември 2017 г. Също така продължихме с финансирането на проекти на читалищата в Пирдоп и  Душанци. През миналата финансова година продължихме с подкрепата си към програмата „Заедно в час”. Закупихме и три броя интерактивни дъски за ДГ „Пека и Карло Чоконяни“.

В община Златица също подкрепяме спортните дейности. Изградихме тенис корт в АТПГ. По отношение на образованието там също подкрепяме учители по програма „Заедно в час”. Финансирахме изграждане на мултифункционална зала в ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ и ремонтни дейности санитарни възли в трапезария на СУ „Св. П. Хилендарски“. Подпомогнахме осигуряване на топъл обяд за деца от социално-слаби. Оборудвахме кухните в двете детски градини и закупихме две интерактивни дъски за тях. За по-добро здравеопазване в града дарихме имунологичен анализатор за Медицински център. Подпомогнахме млади таланти в областта на образованието, спорта, културата, подпомогнахме хора в неравностойно положение и възрастни хора.

Фокусът ни ще продължи да бъде същият и през настоящата финансова година. Ще подкрепяме спорта, хората с увреждания, образованието, културата. Продължаваме с политиката си да даряваме самия обект. Цялата процедура по търг за избор на изпълнител и/или доставчик минават през нас. След окончателното завършване на обекта ние го даряваме на съответната община. В момента текат дискусиите с общините кои точно да бъдат новите проекти, които ще бъдат включени в партньорската ни програма за 2016/2017 г.

Други социални проекти, които изпълнихме през годината са летният езиков курс, музикалната и театрална академия, даряване на плодове на образователните институции, както и с подкрепата си към лекоатлетката Диляна Минкина. Удовлетворени сме, че не сме фокусирани само в една област, като по този начин всички деца с различни таланти могат да избират на кой от курсовете или активностите могат да се включат.

 

Добави коментар