Проф. дтн инж. Цоло Вутов и Група ГЕОТЕХМИН са отличени с пет награди


ВРЪЧЕНИ БЯХА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА БМГК

На националното честване на Деня на миньора бяха връчени награди по случай 30-годишнината на БМГК – на институции, организации и лични награди, както и годишните награди за постижения в бранша.

Медодобивното дружество Елаците-Мед получи наградата за най-високи производствени резултати през годината.

Сред наградените бе и проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД, който получи персонална награда за принос към Българската минно-геоложка камара по случай 30-годишнината ѝ.

Дружеството Геотехмин, също с 30-годишна история, бе удостоено с награда за принос към бранша, грамота за активно участие в националната дарителска кампания за подпомагане за справянето с Covid-19 и за втора поредна година взе националната награда за социално-отговорна кампания в минерално-суровинната индустрия за програмата си в помощ на общините „Българските добродетели“. Програмата е създадена през 2018 г. по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов и дружествата Елаците-Мед, Геотехмин, Геострой и Геотрейдинг. Основателите подкрепят благородни каузи и значими проекти в областта на здравеопазването, образованието, културата, развитието на градската среда и качеството на живот на местното население в районите на дейност на Група ГЕОТЕХМИН.

Сред удостоените с награди са също МГУ, Асарел-Медет, Дънди Прешъс Металс, Минстрой холдинг, Каолин, Горубсо-Мадан. Специални награди получиха и учени и специалисти, допринесли за развитието на НТС по МДГМ, както и отлични студенти.