Проф. дтн инж. Цоло Вутов дари стипендии за студенти на Патронния празник на Минно-геоложкия университет


Проф. дтн инж. Цоло Вутов дарява символичен документ за дарените стипендии на проф. д-р Любен Тотев.

На тържественото честване на Патронния празник на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ (17 октомври) проф. дтн инж. Цоло Вутов връчи на ректора на университета, проф. д-р инж. Любен Тотев, сертификат за дарение от Група ГЕОТЕХМИН на 17 едногодишни стипендии за студенти от университета. Стипендиите се даряват от дружествата Елаците-Мед АД, Геотехмин ООД, Геострой АД и Геотрейдинг АД, част от Група ГЕОТЕХМИН. В изказването си пред академичната общност, Съвета на ректорите, представители на институции, на бизнеса и студенти проф. Вутов подчерта, че висококачественото образование и обучение в университета е в основата на устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия, на минната наука и практика.

Клетва на първокурсниците

„В българската минерално-суровинна индустрия работят много възпитаници на Минно-геоложкия университет и благодарение на тях браншът се развива, допринася за националната икономика и благоденствието на цели региони. За нас, управляващите минни предприятия, е жизненоважно да осигурим перспектива за дългосрочното им развитие, за тяхната ефективност и опазването на околната среда. Но за да постигнем тези цели, ние инвестираме не само в иновативни технологии и в „умни“ машини, но и в хората, в  нашите служители и в бъдещите специалисти. Ето защо четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН – Елаците-Мед АД, Геотехмин ООД, Геострой АД и Геотрейдинг АД, даряват на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ стипендии за студенти в рамките на нашата Програма за благотворителност „Българските добродетели“, каза проф. Вутов. „Вярваме, че по този начин ще дадем нашия принос, за да подпомогнем вашата мотивация за обучение, развитие и бъдещата ви професионална реализация“, обърна се той и към студентите.

Инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед, приветства в поздравителен адрес проф. д-р Любен Тотев и академичната общност на МГУ „Св. Иван Рилски“ по случай патронния празник, както и започналата 62-ра Международна научна конференция`2019 – Добив и преработка на минерални суровини. 

Сред присъствалите на патронния празник на МГУ от Група ГЕОТЕХМИН бяха също д-р инж. Владимир Вутов, зам.-управител на Геотехмин ООД и изпълнителен директор на Геострой АД, г-н Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед АД и директори на дирекции.

Текст под снимки: