Професия Ветеринарен лекар

НУ „Тодор Влайков“ Пирдоп

NU_Proekt_1

На 23 март учениците от групите по извънкласна дейност „Български език и литература – 3 клас“с ръководител Неца Иванова и „Преодоляване на установения дефицит в знанията по БЕЛ в 3 клас“ с ръководител Галина Николова проведоха планирано мероприятие по проект BG05M2OP001-2-004-0004. Те посетиха кабинета на д-р Йонка Симеонова в Пирдоп. Тя ги запозна с професията ветеринарен лекар и им разказа какви грижи да полагат за селскостопанските животни и домашните любимци. Учениците от НУ „Тодор Влайков“ с интерес разгледаха и помещенията за манипулации на животните. Видяха изображения на паразити, които причиняват болести на животните, а чрез тях и на човека и научиха как да се предпазват. Учениците разбраха колко важна и отговорна е професията на ветеринарния лекар.

Добави коментар