Проект „Как в диалог минният бизнес и археолози дадоха начало на модерната дисциплина Минна археология“

Минният бизнес е предизвикателен бизнес и реализирането на един проект изисква дълго време – от първите стъпки на проучването до осъществяването на реалния добив. Макар златото да има своето важно място в човешкия бит от близо 7000 години и неговото значение в живота на хората и развитието на обществото да продължава да е голямо до днес, добивът на този метал не винаги се асоциира с положителни емоции.

 

 

DP_1

 

„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД повече от тринадесет години инвестира в разработването на открит рудник в участък „Ада тепе“ на находище „Хан Крум“ край Крумовград. Благодарение на подхода, основаващ се на диалог и открито обсъждане на намеренията на дружеството и притесненията на общността, реализирането на проекта стана възможно, а в края на 2016 г. беше дадено начало на строителните дейности.

В хода на подготвителните дейности, важна стъпка в процеса на получаване на разрешителни, беше провеждането на спасителни археологически проучвания. Именно на този етап, възможността да се води диалог и да се чуват добрите препоръки даде резултат, който прерасна в дългогодишно партньорство и развитие на новата за България научна дисциплина минна археология.

От средата на 70-те години на миналия век на територията на България не е откриван нов рудник. „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД има възможността след 40 години да разработи открит рудник в страната и то като ползва най-модерните технологии, не само по отношение на производството, но и във връзка с дейности за опазване на културно-историческите дадености на региона.

Осигурявайки финансирането на спасителните археологически проучвания на Ада тепе „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД съдейства за съхраняване на важна за културно-историческото наследство на страната ни информация и осигури възможност за популяризиране историята на региона и на минерално-суровинния бранш. Множеството събрани досега данни, над 20 тона керамика, показват колко тясно свързани с историята на нашите земи са рударството и металургията. Партньорството между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ-БАН), показва пътищата, по които минен бизнес и наука могат да вървят заедно и да си сътрудничат.

 

DP_2

 

Историята на археологическите проучвания на Ада тепе води началото си още от 2001 г., когато на върха се проучва малко тракийско светилище. През 2005 г. започват първите проучвания на следите от стар златодобив, откривани по склоновете на върха. През цялото време „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД финансира и подкрепя тези археологически проучвания. Резултатите от това партньорство показват, че златодобив на върха е имало още в средата на ІІ хил. пр. Хр. – времето на Микена и на Троя.

Днес част от находките са изложени в Регионален исторически музей Кърджали, а ценни артефакти от историята на рудодобива в района са изложени в специална тематична изложба в Музея на историята на изкуството (Kunsthistorisches Muzeum) (http://www.khm.at/) във Виена. Изложбата „Първото злато. Ада тепе: най-древният златодобивен рудник в Европа“ е част от проекта “Златният път на Балканите през бронзовата епоха – Златото от Ада тепе: производство и разпространение“ между Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ) при БАН) и Института за ориенталска и европейска археология при Австрийската академия на науките (OREA) (http://www.orea.oeaw.ac.at/), по който през последните две години български и австрийски археолози, и интердисциплинарни специалисти, анализират съвместно резултатите от дългогодишните проучвания на златодобивния рудник Ада тепе близо до гр. Крумовград. Благодарение на изследванията на Ада тепе понастоящем България предоставя и най-ранните в Европа доказателства за добив на злато от коренно находище – от Ада тепе.

 

 

DP_3

 

Благодарение на съвместната работа на инвеститор, институциите, призвани да опазват културното наследство, и местната власт се получават положителни резултати, от които полза имат голям брой заинтересовани страни, включително науката, а работата се върши с максимална обществена и професионална отговорност и спазване на най-високи стандарти. За България проектът Ада тепе е водещ и новаторски в реализирането на проучвания в областта на минната археология и тяхното социализиране и популяризиране на археологията.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Изброени накратко ползите са:

  • Съществен принос за развитието на съвременната българска археологическа наука, вкл. развитие на иновативно за нашата страна направление – минна археология;
  • Съществен принос за изграждането в български условия на специалисти, компетентни в модерно, интердисциплинарно научно направление;
  • Популяризиране на България с новаторски проекти в сферата на опазването и съхраняването на културно-исторически ценности в хармония с производство;
  • Популяризиране работата на българските специалисти и развиване на българската наука и в международен план.

Всички изброени ползи произлизат от зрялото разбиране за диалог, за търсене на възможности за развитие, за намиране и реализиране на партньорство в полза на обществото.

Добави коментар