Предоставен бе документ за историята на МДК „Г. Дамянов“

aurubis_darenie-dokumenti
На 6 август, в Аурубис България, техническият директор на компанията Цвятко Николов посрещна Петър Карлуковски – председател на фондация по събиране на информация за дейността на Тано Цолов, висш партиен функционер, който през периода 1952 – 1990 г. е бил ръководител на тежката промишленост в България.

По време на издирвателската си дейност, Петър Карлуковски е попаднал на документ, съдържащ доклад относно утвърждаването на район за построяването на медодобивен завод. Той е преценил, че намереният документ е уникален за наследника на МДК „Г. Дамянов” – Аурубис България, и е решил да го подари на компанията.

Докладът хвърля светлина относно построяването на МДК „Г. Дамянов” и е първият писмен документ от този период. Той съдържа и оригинални чертежи, скици и параметри за построяването на завода. От документите става ясно, че през 1952 г. специалисти от СССР идват на посещение в България и оглеждат всички медодобивни площадки в страната. След огледа, специалистите препоръчват заводът да бъде изграден между Пирдоп и Златица. По-късно окончателното решение за местоположението на медодобивен комбинат между Пирдоп и Златица е взето от Политбюро на БКП.

Цвятко Николов изрази своята благодарност към Петър Карлуковски за направения жест и изрази надежда, че документите ще дадат неизвестна информация, която ще опровергае различни слухове и митове относно създаването на завода.

След срещата Цвятко Николов покани госта заедно със семейството му да направят обиколка на промишлената площадка на Аурубис България.

Добави коментар