Посещение на ученици от СОУ „С. Савов“ Пирдоп в ПСОВ – Пирдоп

SOU_Pirdop_Posehstenie_v_PSOV_Pirdop

На 18 ноември група ученици от СОУ „С. Савов” – Пирдоп посетиха ПСОВ Пирдоп. Те са членове на клуб „Екология”, с ръководител Мария Коевска. Учениците бяха разведени и запознати с процесите, извършващи се в станцията.

Те бяха запознати с работата на пречиствателната помпа. По време на обиколката те разгледаха и басейните, които са с обем 2 500 куб. м., и в тях с четки се очистват едрите отпадъци.
В лабораторията учениците научиха, че pH на вече пречистената вода е 7,5. Пред тях бе представена системата с ултравиолетови лъчи, която служи за очистване на бактериите във водите, в случай на замърсяване на водите в Пирдоп или Златица. Пред младите еколози бе представена и системата на пречиствателната станция, която е механична и работи автоматично. Ръчна намеса в нейната работа се изисква в много редки случаи. Децата научиха също, че отпадъчната технология от пречиствателния процес става за наторяване на замърсени почви и постни почви.

В края на посещението учениците получиха възможност да зададат своите въпроси към персонала на ПСОВ Пирдоп.

Добави коментар