Поройният дъжд нанесе щети в читалищната библиотека

remontchitpirdop-1

На 12 юни в Пирдоп бе открита строителната площадка по проект „Подобряване условията на живот в населените места на община Пирдоп, чрез подобряване на местната публична инфраструктура”. Проектът е за ремонт на сградите на читалище „Напредък” – Пирдоп и читалище „Светлина” Душанци.

Проектът се реализира по мярка 321: „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програма за развитие на селските райони. Общата стойност е около 2 000 000 лв. Строително-монтажните дейности се извършват от ДЗЗД „Пирдоп 2014” с. Герман. Строителният надзор се изпълнява от „Агроводинвест” ЕАД София, а проектант е „Конструкция” ООД.

Проектът ще се изпълнява на няколко етапа. Предвижда се ремонт на покрива, саниране на стените, подмяна на ВиК мрежата, подмяна на парната инсталация. Ще бъдат подменени и зрителските седалки в салона и ще бъде ремонтирана сцената на двете читалища. Крайният срок за изпълнение на проекта е 6 месеца.

remontchitpirdop

По време на строителните дейности на 24 юни покриват над читалищната библиотека в Пирдоп бе махнат с цел неговата подмяна. В следствие на проливните дъждове от същата вечер се получи наводнение в библиотеката. По думите на служителите в читалището, водата е стигала 10 см. Има много засегнати от водата книги. Значителни са и щетите в компютърната зала на библиотеката. Материални щети са нанесени и в детския отдел на библиотеката.

Добави коментар