Покана

Общинската организация на БСП – Пирдоп
кани жителите и гостите на града
на среща-разговор
с проф. Иво Ангелов Христов

На 21 януари 2020 г., от 18.00 ч.
в Лекторията на читалище „Напредък 1869” Пирдоп,
проф. Христов ще представи
новата си книга
„Пред пепелището на нестаналото българско общество”

Иво Ангелов Христов е български юрист и социолог,
професор в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Магистър по право и доктор по социология на правото на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
с дисертация на тема „Правна регулация и модерност –
социологическо изследване на два типологични случая:
Западна Европа и България“ (2003).