Покана от община Мирково

ОБЩИНА МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg

 

П О К А Н А
На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси

Уважаеми жители на Община Мирково,
Уведомяваме Ви, че на 08.01.2018 г. /понеделник/ от 11.00 ч. в Конферентна зала №1, в сградата на Общинска администрация,
с адрес: с. Мирково, улица „Ал.Стамболийски „ № 35 ще се проведе публично обсъждане на бюджет 2018 г.

Материалите са публично достъпни на официалния уеб сайт на Община Мирково – www.mirkovo.bg и https:/opendata.government.bg/
Желаещите могат да се запознаят с материалите всеки работен ден от 9.00-11.00 часа –
Дирекция „ Обща администрация”.

 

Цветанка Йотина / п /
Кмет на Община Мирково

Добави коментар