Покана за обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Мирково за периода 2021-2027 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Общинска администрация – Мирково кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обществено обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на Община Мирково за периода 2021-2027 г.

Проектът на ПИРО 2021-2027 г. е публикуван на официалната интернет страница на Община Мирково – https://mirkovo.bg/.

Могат да се подават писмени предложения, становища и мнения по предложения проект в срок до 15.03.2021 г. вкл., в деловодството в сградата на Община Мирково, ул. „Ал. Стамболийски“ № 35 и на електронна поща:  info@mirkovo.bg.

Публичното обсъждане ще се проведе на 18.03.2021 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в Конферентна зала № 1, в сградата на Община Мирково с адрес: ул. „Ал. Стамболийски“ № 35, с. Мирково, при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с обявената в страната извънредна епидемична обстановка, поради което е необходимо присъстващите да носят предпазни маски или друго предпазно средство, покриващо носа и устата.