Поздравление от „Елаците-Мед“ АД по повод 18 август – Ден на миньора