Поздравление от „Елаците-Мед“ АД по повод Деня на миньора