Подписан е договор за създаване и регистрация на МИГ Пирдоп-Антон-Копривщица

MZX2
Снимка – Пресцентър на МЗХ

На 24 август 2016 г., зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев връчи договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Стойността на 35-те договора по ПРСР 2014-2020 г е 1 761 824 лв.

„Връчваме 35 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони. Те са на стойност 1 761 824 лв. и обхващат териториите на 61 общини с население от 716 876 жители.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на церемонията в МЗХ.  Той обясни, че договорите са сключени между Управляващия орган на ПРСР 2014 -2020 г., Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция и одобрените бенефициенти в рамките на втората покана за подаване на заявления за изразяване на интерес по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“.  Договорите са за изпълнение на дейности за създаване и регистрация на нови местни инициативни групи, обучения, информиране и популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“, както и разработване на стратегии за водено от общностите местно развитие. „Отделя се сериозен бюджет, който е свързан с подготовката на тези стратегии, защото без качествена стратегия, разработена според нуждите на съответната община, по-трудно се създава качествен продукт“, допълни заместник-министърът.

Източник: Пресцентър на МЗХ

Добави коментар