Подписани бяха споразумения по Програма за инвестиции в устойчивото развитие на региона

Дънди Прешъс Металс Челопеч  в подкрепа на по-доброто бъдеще на Средногорието

DPMCh_1

На 17 май ръководствата на Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД и общините Челопеч, Чавдар и Златица подписаха годишните рамкови споразумения за инвестиции в обществото. Съгласно своята Програма за инвестиции в устойчивото развитие на региона, Дънди Прешъс Металс Челопеч предоставя за дванадесета година средства за подобряване на селищната инфраструктура, съхраняване на местните традиции и културата. По традиция присъстваха и председателите на общинските съвети Николай Николов и Асен Плахов.

На деловата церемония, която се състоя в Информационния център на дружеството, Изпълнителният директор д-р инж. Илия Гърков и Икономическият директор Цветанка Караиванова, подписаха с общините договори в размер на над половин милион лева.

От името на ръководството на Дънди Прешъс Металс и в качеството си на изпълнителен директор на дружествата Дънди Прешъс Металс Челопеч и Дънди Прешъс Металс Крумовград, д-р инж. Илия Гърков отбеляза:

„Радвам се и изказвам удовлетворение от факта, че средствата, които дружеството предоставя се използват за повишаване на благосъстоянието и подобряване на средата на живот на нашите хора – те са жители на тези общини, избиратели в тези общини и наши служители. Те създават благата, които ние връщаме отново в общините.“

„Изказвам благодарност за това, което прави Дънди за нашите общини. Освен, че създавате работни места, със средствата, които ни предоставяте, ние изграждаме блага за хората, които живеят тук – така расте авторитетът на Дънди, расте и авторитета на кметовете пред населението. Ние разбираме, че само обединени и заедно можем да вървим напред. Както и досега, така и занапред, ръка за ръка за благоденствието на жителите на средногорския район“ – обобщи при подписването на рамковите споразумения г-н Пенчо Геров, кмет на община Чавдар.

И тази година, с подписването на споразуменията по Програма за инвестиции в устойчиво развитие, Дънди Прешъс Металс Челопеч подпомага ръководствата на общините Челопеч, Чавдар и Златица в изпълнението на приоритетни за общините проекти.

Проектите на стойност 683 000 лв, които общините ще реализират през 2017 година със средства от Програмата за инвестиции в устойчиво развитие, подобряват качеството на живот:

Община Челопеч получава 400 000 лв и ще разшири спортната и рекреационна инфраструктура като изгради обществен закрит плувен басейн.

С годишното дарение от Дънди Прешъс Металс Челопеч жителите и гостите на община Чавдар ще имат възможност да обогатят туристическите обекти след като се ремонтира и реконструира сграда, която ще се превърне в етнографски музей. Дарението ще финансира изцяло богатия културен календар на общината. В рамките на средствата ще бъде подпомогната и дейността на МБАЛ Пирдоп. Общата стойност на финансираните проекти е 232 000 лв.

Община Златица сключи договор за 51 000 лв. Трите кметства, включени в програмата,  ще си разпределят средствата – в село Карлиево – за честване на традиционния празник на селото и църквата „Св. Вмчк Евстатий и дружината му“ и 12 000 лв. за частична рехабилитация на улици в рамките на населеното място; в село Петрич – допълване на културен календар на кметството и 14 000лв. за рехабилитация на улична мрежа; в село Църквище – 17 000 лв. за възстановяване на част от улица „Втора“ в селото – една от главните улици с натоварено движение.

Удовлетворяващо за Дънди Прешъс Металс Челопеч е, че благодарение на подкрепата на културните дейности на общините Челопеч и Чавдар, събитията, които се организират получават все по-голяма популярност и събират заедно почитатели на фолклорните традиции и спорта от различни краища на страната.

 

Добави коментар